คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 67 ปี แห่งการสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภดนัย อาชวาคม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ นางสงวน ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 67 ปี แห่งการสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย