CALENDAR

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 ร่วมงาน Career Talk 2018

18
พฤษภาคม
วันและเวลา
18 พฤษภาคม 2561 10:30 ถึง 18 พฤษภาคม 2561 12:30
สถานที่
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 ร่วมงาน Career Talk 2018
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30-12.30 น.
ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวฯ จุฬาฯ