CALENDAR

ขอเชิญนิสิตร่วมงาน Intania Job Fair

22
พฤศจิกายน
วันและเวลา
22 พฤศจิกายน 2561 11:00 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561 14:00
สถานที่
ณ โถงอาคารวิศวฯ 100 ปี
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

ขอเชิญนิสิตร่วมงาน Intania Job Fair
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561
เวลา 11.00-14.00 น. ณ โถงอาคารวิศวฯ 100 ปี