CALENDAR

ขอเชิญนิสิตร่วมงาน ME Career Fair 2019

22
กุมภาพันธ์
วันและเวลา
22 กุมภาพันธ์ 2562 10:00 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 17:00
สถานที่
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิตวิศวฯ ทุกภาควิชาและทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรม ME CAREER FAIR ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น – 17.00 น ณ โถง อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงานนิสิตจะได้ทราบข้อมูลการรับนิสิตเข้าฝึกงานและรับบัณฑิตเข้าทำงานจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ