CALENDAR

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสา ครั้งที่ 4”

28
เมษายน
วันและเวลา
28 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560
สถานที่
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

ชมรมบัณฑิตศึกษาฯ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสา ครั้งที่ 4”
วันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://goo.gl/forms/nnVotFalPJKXs6a23