CALENDAR

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอเชิญนิสิตวิศวฯ ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ร่วมฟังบรรยาย Learn about Accenture Career

9
พฤศจิกายน
วันและเวลา
09 พฤศจิกายน 2561 14:00 ถึง 09 พฤศจิกายน 2561
สถานที่
ณ ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 4
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอเชิญนิสิตวิศวฯ ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ร่วมฟังบรรยาย Learn about Accenture Career โดยบริษัท Accenture
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 4