CALENDAR

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “การรับมือทางภัยพิบัติด้วยหลักการทางวิศวกรรม กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น”

5
พฤศจิกายน
วันและเวลา
05 พฤศจิกายน 2562 10:00 ถึง 05 พฤศจิกายน 2562 10:30
สถานที่
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “การรับมือทางภัยพิบัติด้วยหลักการทางวิศวกรรม กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น” โดย Professor Dr.Kenji Watanabe (Nagoya Institute of Technology)

ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-10.30 น.
และรีรันในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-09.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์

ท่านสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย
ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ได้ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันอังคาร เวลา 10.00-10.30 น. และรีรัน วันอาทิตย์ เวลา 08.30-09.00 น.