CALENDAR

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “วันสิ่งแวดล้อมไทยกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมไทย Envi mission”

26
พฤศจิกายน
วันและเวลา
26 พฤศจิกายน 2562 10:00 ถึง 26 พฤศจิกายน 2562 10:30
สถานที่
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “วันสิ่งแวดล้อมไทยกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมไทย Envi mission”

โดย ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ ดร.พัชรียา รุ่งกิจวัฒนานุกูล นักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ

ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-10.30 น. และรีรันในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคมน 2562 เวลา 08.30-09.00 น.

ท่านสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันอังคาร เวลา 10.00-10.30 น. และรีรัน วันอาทิตย์ เวลา 08.30-09.00 น.