CALENDAR

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “องค์ความรู้ทางวิศวกรรมกับการจัดการภัยพิบัติ”

3
กันยายน
วันและเวลา
03 กันยายน 2560 08:30 ถึง 03 กันยายน 2560 09:00
สถานที่
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “องค์ความรู้ทางวิศวกรรมกับการจัดการภัยพิบัติ” โดย อ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 08.30–09.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ

ท่านสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 09.00 น.