CALENDAR

รับฟังความรู้จากคณะวิศวฯ ในหัวข้อ “Kimpai กับนวัตกรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน”

26
กันยายน
วันและเวลา
26 กันยายน 2564 08:30 ถึง 26 กันยายน 2564 08:55
สถานที่
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในหัวข้อ “Kimpai กับนวัตกรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน”
.
ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 08.30-08.55
.
โดยวิทยากร : คุณสุรัชนี ลิ่มอติบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด
.
ผู้ดำเนินรายการ : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
.
ท่านสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30-08.55 น.