CALENDAR

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “ISE วิศวกรรมนานาชาติ จุฬาฯ กับก้าวใหม่ในปี 2018”

16
มกราคม
วันและเวลา
16 มกราคม 2561 10:00 ถึง 16 มกราคม 2561 10:30
สถานที่
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “ISE วิศวกรรมนานาชาติ จุฬาฯ กับก้าวใหม่ในปี 2018” โดย ผศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00-10.30 น.

รีรัน วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 08.30-09.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ

ท่านสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 09.00 น.