CALENDAR

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “วิศวกรรมโลหการ กับผลงานเสื้อเกราะจามจุรี”

16
ตุลาคม
วันและเวลา
16 ตุลาคม 2561 10:00 ถึง 16 ตุลาคม 2561 10:30
สถานที่
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “วิศวกรรมโลหการ กับผลงานเสื้อเกราะจามจุรี” โดย รศ. ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-10.30 น. และรีรันในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-09.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ : อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว

ท่านสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันอังคาร เวลา 10.00-10.30 น. และรีรัน วันอาทิตย์ เวลา 08.30-09.00 น.