CALENDAR

โครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 5 (ชมรมบัณฑิตศึกษา)

30
มีนาคม
วันและเวลา
30 มีนาคม 2561 08:00 ถึง 01 เมษายน 2561 17:00
สถานที่
โรงเรียนตชด. บ้านคลองน้อย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

ชมรมบัณฑิตศึกษาขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบันทุกคนไปสัมผัสธรรมชาติ สายน้ำ ป่าไม้ และได้ร่วมกันสร้างศาลาอเนกประสงค์ให้กับน้องๆ ในโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนตชด. บ้านคลองน้อย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561