โครงการ MI Startup Workshop

โครงการ MI Startup Workshop

กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาขีดความสามารถเพิ่มทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่อย่างเข้มข้น ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ผู้ทื่เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ครบ 5 ครั้งจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโครงการ**

 

 

MI Startup Workshop

เปิดรับสมัครแล้ว -โครงการ MI Startup Workshopกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาขีดความสามารถเพิ่มทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่อย่างเข้มข้น .ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! สนใจสมัครคลิก https://www.eng.chula.ac.th/th/mistartupworkshop/สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 218 6382

โพสต์โดย Faculty of Engineering, Chulalongkorn University เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2017

 

MI Startup Workshop มีดีอะไร 

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

MI Startup Workshop ครั้งที่ 1 : มีฝัน ผู้ประกอบการหน้าใหม่

(วันที่ 22-24 ธันวาคม 2560) 

คลิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 


MI Startup Workshop ครั้งที่ 2 : มีของ สิ่งประดิษฐ์จากนวัตกรไทย

(วันที่ 19-21 มกราคม 2561)

คลิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

**ผู้เข้าร่วมโครงการ โปรดนำคอมพิวเตอร์มาด้วย**


MI Startup Workshop ครั้งที่ 3 : มี IOT ตอบโจทย์เมืองอัจฉริยะ

(วันที่ 9-11 มีนาคม 2561)

คลิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม


MI Startup Workshop ครั้งที่ 4 : มีแอร์บัส เทคโนโลยีอากาศยานในโลกอนาคต

(ยกเลิกกิจกรรม)

คลิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม


MI Startup Workshop ครั้งที่ 5 : มีทักษะ ดีไซน์และออกแบบในโลกดิจิตอล

(วันที่ 20-22 เมษายน 2561)


MI Startup Workshop ครั้งที่ 6 : มีพอ การเงิน การตลาดสำหรับนวัตกร

(วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561)

 

MI Startup Workshop ครั้งที่ 7 : มีกิน เทคโนโลยีการเกษตรพอเพียง

(วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561)


MI Startup Workshop ครั้งที่ 8 : มีดี นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

(วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561)


MI Startup Workshop ครั้งที่ 9 : มีไฟ เทคโนโลยีอัจฉริยะสู่อุตสาหกรรม 4.0

(วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561)


MI Startup Workshop ครั้งที่ 10: มีสุข นวัตกรรมดีสังคมอุดมสุข

(วันที่ 14-16 กันยายน 2561)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ภารกิจยุทธศาสตร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ โทร 02 218 6382