วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ
25 กันยายน 2566
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ลุยปั้น AI จับผิดท่านั่ง ป้องกันปวดหลัง จากหิ้งสู่ห้าง
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ลุยปั้น AI จับผิดท่านั่ง ป้องกันปวดหลัง จากหิ้งสู่ห้าง . นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทีม Midnightdev Extended ให้สัมภาษณ์ถึงผลงาน Offix แอปพลิเคชันคอยตรวจจับการนั่งผิดท่า และท
18 กันยายน 2566
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : บทความ Net Zero, Carbon Neutrality สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน : สิ่งแวดล้อมโลกบนทางสาย ‘คาร์บอน’
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : บทความ Net Zero, Carbon Neutrality สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน : สิ่งแวดล้อมโลกบนทางสาย ‘คาร์บอน’ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี ด้านยุทธศาสตร์นวัตก
14 กันยายน 2566
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : “รวมข่าว” ไม่ปวดหลังอีกต่อไป เอไอจับผิดท่านั่ง ผลงานนิสิตวิศวฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ
The States Times วันที่ 15 กันยายน 2566 ‘นิสิตวิศวฯ จุฬาฯ’ สุดเจ๋ง!! คิดค้นแอปฯ ช่วยจับผิดท่านั่ง ป้องกันออฟฟิศซินโดรม โดนใจกรรมการจนคว้าแชมป์ไปครอง ไทยโพสต์ วันที่ 15 กันยายน 2566 ‘Offix ‘
13 กันยายน 2566
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : “รวมข่าว” นิสิตค่ายวิศวพัฒน์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานโครงการวิศวกรรมอาสาพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน (ค่ายวิศวพัฒน์) ในงาน “2023 Rakkaew Foundation National : Exposition University Sustainability Showcase”
ขอขอบคุณรูปจาก : โครงการรากแก้ว ข่าวสด วันที่ 12 กันยายน 2566 ผลการประกวดโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนปี 2566 มติชนออนไลน์ วันที่ 12 กันยายน 2566 ผลการประกวดโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งย
4 กันยายน 2566
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : “รศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์” จากนักวิจัยสู่ผู้ประกอบการ ปั้น “เอนจินไลฟ์” ต้นแบบ “enterprise” ของจุฬาฯ
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : “รศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์” จากนักวิจัยสู่ผู้ประกอบการ ปั้น “เอนจินไลฟ์” ต้นแบบ “enterprise” ของจุฬาฯ บริษัท เอนจินไลฟ์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทสปินออฟ (Sp
30 สิงหาคม 2566
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวฯ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์เรื่อง ‘เท้าเทียมไดนามิก’ ใน The Cloud คอลัมน์ Little Big People
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์เรื่อง ‘เท้าเทียมไดนามิก’ ใน The Cloud คอลัมน์ Littl
25 สิงหาคม 2566
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : “รวมข่าว” ละครเวที ‘วิศวะจุฬาฯ’ ความลงตัวระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยี
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ละครเวที ‘วิศวะจุฬาฯ’ ความลงตัวระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยี ไทยรัฐ วันที่ 24 กันยายน 2566 ข่าวสด วันที่ 13 กันยายน 2566 บางกอกทูเดย์ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ครั้งแรก! นิสิตวิศวะ จุฬาฯ
24 สิงหาคม 2566
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ เรื่อง “ภัยพิบัติศึกษาด้านภัยสึนามิสำหรับนักเรียน”
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ เรื่อ
23 สิงหาคม 2566
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ละครเวที ‘วิศวะจุฬาฯ’ ความลงตัวระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยี
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ละครเวที ‘วิศวะจุฬาฯ’ ความลงตัวระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยี เป็นครั้งแรกที่นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมตัวกันสร้างผลงานละครเวทีทรงคุณค่า เรื่อง The NEVERLASTING
26 กรกฎาคม 2566
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : “รวมข่าว” คณะวิศวฯ จุฬาฯ คิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมกับโปรตีนไหมไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมกับโปรตีนไหมไทย จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและระบบนำส่งยา ของการรักษาโรคมะเร