วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ
พฤศจิกายน 14, 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : “รวมข่าว” AI สัญชาติไทย “Gowajee” ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า นวัตกรรมเพื่อคนไทยโดยอาจารย์จุฬาฯ
อาจารย์ ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีม ออกแบบ “Gowajee” (โก วา จี) นวัตกรรม AI ถอดความภาษาไทย แปลงเสียงเป็นข้อความและข้อความเป็นเส
พฤศจิกายน 11, 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : AI สัญชาติไทย “Gowajee” ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า นวัตกรรมเพื่อคนไทยโดยอาจารย์จุฬาฯ
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : AI สัญชาติไทย “Gowajee” ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า นวัตกรรมเพื่อคนไทยโดยอาจารย์จุฬาฯ อาจารย์ ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว
พฤศจิกายน 3, 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ วิศวะ จุฬาฯ รร.อัสสัมชัญ พัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ วิศวะ จุฬาฯ รร.อัสสัมชัญ พัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนอัสสัมชั
พฤศจิกายน 3, 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ การพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็ก ระบบติดตาม และสื่อสาร
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : แห่งแรกในไทย “อัสสัมชัญ” นำร่องพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้
พฤศจิกายน 3, 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ การพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็ก ระบบติดตาม และสื่อสาร ในระดับโรงเรียน เป็น “โรงเรียนแรกของประเทศไทย”
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : พลิกโฉมการศึกษา “อัสสัมชัญ” รร.แรกในไทย ที่การศึกษาไปไกลกว่านอกห้องเรียน เพราะไปไกลถึงนอกโลก โดย PPTV HD 36 14.30 น. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว
ตุลาคม 27, 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี ให้สัมภาษณ์เรื่อง “การใช้นวัตกรรมในการจัดการกับภัยพิบัติ”
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์เรื่อง “การใช้นวัตกรรมในการจัดการกับภัยพิบัติ”ในรายการข่าวเด่นทันสถาน
ตุลาคม 10, 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : Carbon Capture พระเอกกอบกู้โลกรวน ?
‘คาร์บอน’ มักถูกมองเป็นผู้ร้ายที่ทำให้เกิดภาวะโลกรวน แต่จริงๆ แล้วปัญหาคือการที่คาร์บอนในรูป CO2 ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินไป ซึ่ง ‘Carbon Capture’ หรือเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนจะสามารถช่วยดักจ
ตุลาคม 5, 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ส่องจรวดวิศวฯ จุฬาฯ ตัวอย่างความสำเร็จจากภาคการศึกษาอวกาศไทย โดย TNN Tech Report Weekly
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ส่องจรวดวิศวฯ จุฬาฯ ตัวอย่างความสำเร็จจากภาคการศึกษาอวกาศไทย โดย TNN Tech Report Weekly ชมรม CUHAR นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ สาขาวิศวกรรมอากาศยานให้สัมภาษณ์ถึงสุดยอดนวัตกรรมจร
ตุลาคม 5, 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : “รวมข่าว” วิศวฯ จุฬาฯ จับมือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมและสมาคมระดับชาติประกาศเป้าหมาย ปลดล็อกการศึกษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง ตามความต้องการตลาดโลกยุคดิจิทัล
Line Todayวันที่ 4 ตุลาคม 2565วิศวฯ จุฬาฯ ปลดล็อกการศึกษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง Campus Starวันที่ 4 ตุลาคม 2565วิศวฯ จุฬาฯ ปลดล็อกการศึกษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง STATION THAIวันที่ 30 กันยา
กันยายน 30, 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : วิศวฯ จุฬาฯ จับมือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมและสมาคมระดับชาติประกาศเป้าหมาย ปลดล็อกการศึกษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง ตามความต้องการตลาดโลกยุคดิจิทัล
วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : วิศวฯ จุฬาฯ จับมือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมและสมาคมระดับชาติประกาศเป้าหมาย ปลดล็อกการศึกษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง ตามความต้องการตลาดโลกยุคดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาล