ข่าวประชาสัมพันธ์
มีนาคม 5, 2563
ISE ADMISSION 2020 
ISE ADMISSION 2020 🖥❣️ 💼 Application Period March 2- 30, 2020 👉🏽Click>>https://bit.ly/2vTZYTS 👩🏻‍💻🧑🏻&
มีนาคม 4, 2563
APPLY NOW!!! SCHOLARSHIP FROM ROCOCO CORPORATION FOR STUDYING AT IPS WASEDA, JAPAN
If you are interested in post-graduate study in information architecture, production system and integrated systems, Rococo Corporation will grant a scholarship for studying at IPS Waseda University. T
มีนาคม 3, 2563
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมโครงการ Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 1 ณ ห้อง iSCALE 402 ชั้น 4 ตึกวิศวฯ
กุมภาพันธ์ 28, 2563
จุฬาฯ เปิดโครงการผลิตบัณฑิตแพทย์ 2 ปริญญา ภายในเวลา 6 ปี ป.ตรี แพทย์ – ป.โท วิศวกรรมชีวเวช
ศ. นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันแถลงข่าว จุฬาฯ เปิดโครงการผลิตบัณฑิตแพทย์ 2 ปริญญา ภายในเวลา 6 ปี
กุมภาพันธ์ 27, 2563
คณาจารย์ วิศวฯ จุฬาฯ ได้รับเชิญบรรยายในงาน Japan-Thailand Symposium on Smart Industrial Safety 2020
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี (วิชาการ) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ หัวหน้
กุมภาพันธ์ 27, 2563
คณะวิศวฯ และสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จับมือ AEC บ.ที่ปรึกษาชั้นนำ ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการด้านวิศวกรรม
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ ร่วมลงนาม
กุมภาพันธ์ 27, 2563
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม “Crafting the Future of Chula Engineering:Beyond Strategic Alignment to the New Horizon” ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิศวฯ 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทัพผู้บริหารและผู้แทนอาจารย์ ร่วมกิจกรรม “Crafting
กุมภาพันธ์ 26, 2563
คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี และ ผศ. ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ ได้ให้การต้อนรั
กุมภาพันธ์ 24, 2563
กลุ่มวิจัย DRMIS ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกพันธมิตร GADRI
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง (Disaster and Risk Management Information Systems Research Group หรือ DRMIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการ
กุมภาพันธ์ 24, 2563
ISE SUMMER SCHOOL AY 2019
ISE SUMMER SCHOOL AY 2020 application is now open until this 29 March. Discover a variety of our interesting courses such as A) Regular Program: Calculus, Physics and Chemistry B) Intensive Program: I