ข่าวประชาสัมพันธ์
26 กันยายน 2566
คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รศ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Australian Alumni Award “Alumni Innovation 2023”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Australian Alumni Award “Alumn
26 กันยายน 2566
Chula ลองก่อน! มาลองฟังก้อนนน~ งานทอล์คที่รวมตัวตึงจากรุ่นพี่ที่อยู่ในสายงานที่กำลังเป็น megatrend ของโลก กับหัวข้อที่ 2 จาก Wellness สู่ Wealthiness
Chula ลองก่อน! มาลองฟังก้อนนน~ งานทอล์คที่รวมตัวตึงจากรุ่นพี่ที่อยู่ในสายงานที่กำลังเป็น megatrend ของโลก . กับหัวข้อที่2 จาก Wellness สู่ Wealthiness เตรียมทักษะให้พร้อมรับโอกาสของธุรกิจสายสุขภาพและ
22 กันยายน 2566
PIES วารสารช่างพูด ฉบับที่ 3/2566
PIES วารสารช่างพูด ฉบับที่ 3/2566 . แนะใช้ถังดับเพลิงให้ถูกประเภทลดเสี่ยงระเบิดได้เกือบ 100% . จะเสริมความแข็งแกร่งให้หุ้นส่วนในการบริหารจัดการน้ำ (Water Partnership) ได้อย่างไร . อ่านวารสาร PIES วารส
22 กันยายน 2566
ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิตแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เมื่อวันที่ 18-22 กันยายน 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิตแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ
22 กันยายน 2566
นิสิตวิศวฯ ได้รับรางวัล Excellent Presentation Award จากการประชุม MISW 2023 ประเทศญี่ปุ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว บุญธิชา แซ่เจีย นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาส
21 กันยายน 2566
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) และมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “โครงข่ายการสื่อสารไร้สายและบริการในยุคเอไอและเมตาเวิร์ส”
งานบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) และมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ . หัวข้อเรื่อง “โครงข่ายการสื่อสารไร
21 กันยายน 2566
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 35 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และนางสงวน ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 35 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยปิโตรเลีย
20 กันยายน 2566
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3  
19 กันยายน 2566
คณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดงานเสวนา Chula ลองก่อน! ในหัวข้อ “อยู่ให้รอดในยุค AI”
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา Chula ลองก่อน! ในหัวข้อ “อยู่ให้รอดในยุค AI” ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ค
18 กันยายน 2566
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอเชิญนิสิตที่สนใจร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Killer techniques & skills for academic presentation วันที่ 21 ก.ย. 66
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . ขอเชิญนิสิตที่สนใจร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Killer techniques & skills for academic presentation . โดย ผู้ช่วยศาสตร