ข่าวประชาสัมพันธ์
14 มิถุนายน 2567
คณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “พัฒนาสมรรถนะสำคัญเพื่อความยั่งยืนด้าน Sustainability key competencies (SKC) เพื่อการปรับใช้ในหลักสูตรให้กับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์”
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะกรรมการกำหนดแผนงานกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรม (Intania Strategic Platform for Education Development (iSPEED) สั
14 มิถุนายน 2567
คณบดีรับมอบเงินสนับสนุนกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ จำนวน 200,000 บาท จากคุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
12 มิถุนายน 2567
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ ลานเกียร์ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 67
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ ลานเกียร์ (ลานอินทาเนีย)  
11 มิถุนายน 2567
คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วัน
7 มิถุนายน 2567
คณะวิศวฯ จุฬาฯ รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000.00 บาท จาก Prof. Takashi Hibiki
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000.00 บาท จาก Prof. Takashi Hibiki, Chair Professor of Therm
7 มิถุนายน 2567
ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิตแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เมื่อวันที่ 4-7 มิถุนายน 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิตแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้
7 มิถุนายน 2567
รับฟังความรู้จากคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” หัวข้อ “Hack Chula”
รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” หัวข้อ “Hack Chula” . ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-08.55 น. . โดยว
7 มิถุนายน 2567
คณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดกิจกรรม MMS3 ปี 2024 Talk ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “อัพเลเวลการทำงานด้วยผู้ช่วย AI”
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และ
6 มิถุนายน 2567
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรในจุฬาฯ เข้าร่วมกิจกรรม MMS3 ปี 2024 Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “สร้างสรรค์พลังการสื่อสารเพื่อการสอน” 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ขอเรียนเ
5 มิถุนายน 2567
คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิศวฯ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในทีมผู้บริหารชุดใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2567 – 2571
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิศวฯ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในทีมผู้บริหารชุดใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2567 – 2571 ดังนี้ –