ข่าวประชาสัมพันธ์
กันยายน 19, 2561
อาจารย์และนิสิตวิศวฯ จุฬาฯ คิดค้นและออกแบบ “เสื้อเกราะจามจุรี”
รศ. ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ และนายอัฐวุฒิ ผลาสินธุ์ นิสิตปริญญาโทในที่ปรึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิ
กันยายน 18, 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารออมสินและธนาคารโลก จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารออมสินและธนาคารโลก จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา” วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00-11.45 น. ณ ห้องประชุ
กันยายน 18, 2561
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิต เข้าร่วม special lecture ในหัวข้อ Post Mining in Germany
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์และนิสิต เข้าร่วม special lecture ในหัวข้อ Post Mining in Germany โดย Mr.Karl Kleineberg จาก TH Georg Agricola, Bochum, Germ
กันยายน 18, 2561
โครงการวิศวกรรมอาสาพัฒนาชนบท คณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการวิศวกรรมอาสาพัฒนาชนบท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “โครงการดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560”  โดยนายเจษฎา ตั้งมงคลสุข ประธานโคร
กันยายน 14, 2561
คณะวิศวฯ จัดงานเสวนาวิชาการ “เชิดชูครูวิศวกร เมธีวิศวกรรม วันบุญรอด 13 กันยายน”
มื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาวิชาการ “เชิดชูครูวิศวกร เมธีวิศวกรรม วันบุญรอด 13 กันยายน” โดยมี ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิท
กันยายน 14, 2561
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานการแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา”
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานการแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา” ในวันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00-11.45 น. ณ ห้องประชุม I-Think  ชั้น 1 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา
กันยายน 14, 2561
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 36 ปี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
วันที่ 14 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ม
กันยายน 12, 2561
ขอเชิญน้อง ๆ นิสิต ร่วมงาน  “ปิดตำรามาเจอของจริง!”
สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญน้อง ๆ นิสิตที่สนใจร่วมงาน “ปิดตำรามาเจอของจริง!” วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ PTT Global Chemical จ.ระยอง เปิดสมัครวันนี้ถึง 5 ตุ
กันยายน 12, 2561
วิศวฯ จุฬาฯ จับมือ มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ และสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์” ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็นใกล้ตัวไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ส่งผล
กันยายน 7, 2561
ขอเชิญน้อง ๆ ม.2-ม.3 ที่มีความสนใจในด้านอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วม E-Camp Chula ครั้งที่ 20
E-Camp Chula ครั้งที่ 20 มาแล้ววววววว สำหรับน้องๆ ม.2-ม.3 ที่มีความสนใจในด้านอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ โดยสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/ECampReg ให้น้องปริ้นท์ใบสมัครออกมา กรอกข้อม