ข่าวประชาสัมพันธ์
เมษายน 28, 2564
ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรใช้ภาพพื้นหลัง “จุฬาฯ ภูมิใจตัวแทนไทยผงาดมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับ 1 ในเอเชีย อันดับ 23 ของโลก” ในการประชุมออนไลน์
ตามที่ผลงาน “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยไทย ครองอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 23 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Impact Ranking ปี 2021 ซึ่งเป็นก
เมษายน 26, 2564
ผลงาน “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยไทย ครองอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 23 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Impact Ranking ปี 2021
The Times Higher Education (THE) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำองค์กรแรกและองค์กรเดียวในปัจจุบันที่ประเมินอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (The Unit
เมษายน 23, 2564
กิจกรรมพัฒนางานของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำปี 2564 : คลินิกกิจกรรมพัฒนางาน ครั้งที่ 3
ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร ภายใต้กลุ่มภารกิจแผน ยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนางานของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำปี 2564 โดยจัดกิจกรรมคลินิกพัฒนางาน
เมษายน 21, 2564
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเทคโนโลยีการสื่อสารที่รองรับในยุค 5G ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Trend Technology 5G”
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเทคโนโลยีการสื่อสารที่รองรับในยุค 5G ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Trend Technology 5G” โดย วิทยากรพิเศษ คุณธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิ
เมษายน 21, 2564
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ‘OPEN HOUSE’ 🔩🏫 ⚙️ ในรูปแบบออนไลน์ (Online) บน Facebook Live
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน.เข้าร่วมกิจกรรม ‘OPEN HOUSE’ 🔩🏫 ⚙️ในรูปแบบออนไลน์ (Online) บน Facebo
เมษายน 20, 2564
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับรางวัล Best Presentation จากการประชุมวิชาการ MSIE 2021 ประเทศญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศันสนีย์ สภาพไทย นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับรางวัล Best Presentation จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd
เมษายน 9, 2564
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลชมเชย จากงาน Bitkub Tech Challenge รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหา Developer รุ่นใหม่เข้าสู่แวดวง Blockchain Technology
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลชมเชย จากงาน Bitkub Tech Challenge รอบชิงชนะเลิศ เพื
เมษายน 8, 2564
คณะวิศวฯ จุฬาฯ ส่งมอบฝายกักน้ำและฝายดักตะกอน ให้กับบ้านเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมของนิสิตค่ายวิศวพัฒน์
เมื่อวันที่ 2-6 เมษายน 2564  นิสิตค่ายวิศวพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาโดยทำฝายกักน้ำและฝายดักตะกอน ณ บ้านเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และไ
เมษายน 8, 2564
วิศวฯ จุฬาฯ สวัสดีปีใหม่ไทย 2564
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี อวยพรชาววิศวฯ จุฬาฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2564
เมษายน 8, 2564
พิธีรดน้ำขอพรจากคณบดี เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2564