ข่าวประชาสัมพันธ์
มกราคม 14, 2565
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับชมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับชมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning.ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565ตั้งแต่เวลา 15
มกราคม 10, 2565
พิธีรับมอบใบประกาศรับรองคุณภาพ ISO 13485 : 2016 สำหรับโครงการวิจัยเพื่อผลผลิต พัฒนาระบบหุ่นยนต์กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบใบประกาศรับรองคุณภาพ ISO 13485 : 2016 จากคุณฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ ผู้จัดการทั่วไป TÜV SÜD
มกราคม 9, 2565
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ปีการศึกษา 2564.เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565เริ่มเรียน : กุมภาพัน
มกราคม 7, 2565
ขอเชิญชวนนิสิตทุกคณะที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The Comprehensive course in Japanese Business Innovation Program จัดโดยสมาคม หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตทุกคณะที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The Comprehensive course in Japanese Business Innovation Program จัดโดยสมาคม หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ โดยนิสิตที
มกราคม 6, 2565
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ “วันอรุณ สรเทศน์ รำลึก” ครั้งที่ 27 ในหัวข้อเรื่อง “อยู่อย่างปลอดภัยในโลกไซเบอร์”
โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ร่วมกับ มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ การบรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ “วันอรุณ สรเทศน์ รำลึก” ครั้งที่ 27.หัวข้อเรื่อง “อยู่อย่างปลอดภัยในโลกไ
ธันวาคม 30, 2564
สวัสดีปีใหม่ 2565
ธันวาคม 29, 2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลบ้านก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ระหว่าง จังหวัดลำพูน กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดี และ จังหวัดลำพูน โดย นายวรยุทธ เนาวรัต
ธันวาคม 29, 2564
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวฯ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์ จงกิตตินฤกรเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสา
ธันวาคม 29, 2564
คณบดีคณะวิศวฯ เข้าพบ ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เพื่อกราบเรียนเชิญเป็นประธานเปิดงานการประชุมนานาชาติ THA2022
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการอำนวยการ THA2022 เข้าพบ ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เพื่อกราบเร
ธันวาคม 28, 2564
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ” เพื่อจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการด้าน Smart Living Solutions
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ” เพื่อจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการด้าน Smart Living S