ข่าวประชาสัมพันธ์
กรกฎาคม 12, 2562
คณะวิศวฯ จัดการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี เป็นประธานพร้อมทั้งให้โอวาท
กรกฎาคม 12, 2562
บทความ : ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ (Ecotoxicity)
บทความ : ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ (Ecotoxicity) โดย ดร.วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสภาวะ
กรกฎาคม 10, 2562
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 62 ปี แห่งการสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 62 ปี แห่งการสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรกฎาคม 10, 2562
Chula eRM ระบบกรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
✨✨New Chula eRM โฉมใหม่! ✨✨ . 🤔กรอกข้อมูลผ่านระบบ Chula eRM สะดวกกว่ายังไง? 📍นำไปใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการได้ 📍นำไปใช้กับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายว
กรกฎาคม 10, 2562
ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกชั้นปี) สมัครเข้าร่วมโครงการ G-DORM Internships with Niigata University Students
ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกชั้นปี) สมัครเข้าร่วมโครงการ G-DORM Internships with Niigata University Students ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 ซึ่งนิสิตจะได้ประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมแบบ
กรกฎาคม 10, 2562
แนะนำรายวิชา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 2100111 ท่องโลกวิศวกรรม (Exploring Engineering World) และ 2100311 ENGINEERING ESSENTIALS  โดย คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยากรชั้นนำ
แนะนำรายวิชา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 2100111 ท่องโลกวิศวกรรม (Exploring Engineering World) และ 2100311 ENGINEERING ESSENTIALS  โดย คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยากรชั้นนำ สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่
กรกฎาคม 9, 2562
ฝ่ายวิชาการ จัดการอบรม CHECO (CHE Curriculum Online)
ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรม CHECO (CHE Curriculum Online) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO แก่คณาจารย์ และบุคลากร โดยสำนักบริหารวิชาการ
กรกฎาคม 5, 2562
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 54 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 54 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรกฎาคม 3, 2562
รายการ Toward Innovation : การพัฒนาโปรแกรมออกแบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูง
รายการ Toward Innovation : การพัฒนาโปรแกรมออกแบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูง โดย รศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ รายการ Toward Innovation : การพัฒนาโปรแกรมออกแบบโคร
กรกฎาคม 2, 2562
บุคลากรวิศวฯ รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (ปขมท.) ครั้งที่ 11 ทองกวาววิชาการ’62
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรพงษ์ ประทุมศิริ นางจิรายุ ไพรินทร์ และนายวิวัฒน์ วัฒนไทยสวัสดิ์ บุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศก