ข่าวประชาสัมพันธ์
21 มิถุนายน 2567
ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิตแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เมื่อวันที่ 17-21 มิถุนายน 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิตแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
20 มิถุนายน 2567
รับฟังความรู้จากคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” หัวข้อ “ความสำคัญของปัญหาน้ำในเวทีระดับโลก ภายใต้ภาวะโลกรวน และ No One-Size-Fits-All Solution”
รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” หัวข้อ “ความสำคัญของปัญหาน้ำในเวทีระดับโลก ภายใต้ภาวะโลกรวน และ No One-Size-Fits-All Solution” . ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
19 มิถุนายน 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิศวฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 – 1
19 มิถุนายน 2567
คณะวิศวฯ จุฬาฯ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมารีวิทย์
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี แสงแก้ว ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พร
19 มิถุนายน 2567
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ ลานเกียร์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 67
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ ลานเกียร์ (ลานอินทาเนีย) &
19 มิถุนายน 2567
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และ นางสงวน ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ จ
18 มิถุนายน 2567
คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรวิศวฯ ที่เป็นตัวแทนจุฬาฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรวิศวฯ ที่เป็นตัวแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม
17 มิถุนายน 2567
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ จำนวน 11 ตำแหน่ง
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ จำนวน 11 ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ไปแล้วนั้น . บัดนี้ มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 13 คน ดั
14 มิถุนายน 2567
คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่ ศ. ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วัน
14 มิถุนายน 2567
ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิตแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เมื่อวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิตแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า