ข่าวประชาสัมพันธ์
กรกฎาคม 9, 2563
เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์เข้าร่วมจัดทำโครงงานทางวิศวกรรมข้ามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2563 (Senior Project XD 2020)
เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์เข้าร่วมจัดทำโครงงานทางวิศวกรรมข้ามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2563 (Senior Project XD 2020) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ . เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วม: 1. แต่ละโครงงานประกอบด้วยนิสิตตั้งแต่สองส
กรกฎาคม 3, 2563
ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
กรกฎาคม 3, 2563
ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
กรกฎาคม 3, 2563
ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดาริชา สุธีวงศ์ (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ โคตรจรัส (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และรองศาสตราจารย์
กรกฎาคม 2, 2563
ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 1, 2563
คณะวิศวฯ มอบหน้ากากผ้าคณะฯ และ Welcome Back to See You (CU) Kit ให้กับบุคลากร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบหน้ากากผ้าคณะวิศวฯ และ Welcome Back to See You (CU) Kit โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สารจากอธิการบดี สเปรย์สำหรับพ่นหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อไวรัสและฝุ่น
มิถุนายน 29, 2563
คณะวิศวฯ เปิดทำการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดทำการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 . สำหรับผู้มาติดต่อคณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย โดยต้องลงทะเบียน Check in (ไทยชนะ) ในการเข้าสถ
มิถุนายน 7, 2563
E-book รวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิศวฯ จุฬาฯ
E-book รวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผลงานวิจัยในช่วงระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) สามารถเข้าชม E-book ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://anyflip.com/bookcase
มิถุนายน 5, 2563
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม Online Open House
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดกิจกรรม Online Open House แนะนำสาขาวิชาผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้น้อง ๆ นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ที่กำลังจะต้องเลือกสาขาวิชาเพื่อ
มิถุนายน 5, 2563
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ CDIO2020
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ CDIO2020 เป็นรูปแบบออนไลน์ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 16 CDI