ข่าวประชาสัมพันธ์
ธันวาคม 4, 2563
ขอเชิญคณาจารย์คณะวิศวฯ ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ของคณะฯ
ขอเชิญคณาจารย์คณะวิศวฯ ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ของคณะฯ ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30–13.30 น. ณ ห้อง 201A ชั้น 2 อาคาร
ธันวาคม 4, 2563
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมแข่งขันนำเสนอผลงานของนิสิตรายวิชา 2100111 Exploring Engineering World
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรายวิชา 2100111 Exploring Engineering World ได้จัดกิจกรรมแข่งขันนำเสนอผลงานของนิสิตรายวิชาในรูปแบบ Blended Learning โดยมีก
ธันวาคม 3, 2563
คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ” มุ่งสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ และส่งเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจรและยั่งยืน ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Executive 1 ชั้น B โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส – คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวโครงการ Envi Missi
ธันวาคม 3, 2563
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะวิศวฯ ร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ HAPPY MASK PARTY ปาร์ตี้หน้ากากแห่งความสุขต้อนรับปีวัว
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ทุกท่าน ร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 HAPPY MASK PARTY ปาร์ตี้หน้ากากแห่งความสุขต้อนรับปีวัว ในอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00-21.0
ธันวาคม 3, 2563
คณะวิศวฯ ร่วมงานแถลงผลงานในวาระครบ 1 ปี โครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทมหานคร (ศปถ.กทม.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี และผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศ ThaiRAP ในฐานะภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย ร่วมงานแถลงผลงานในวาระครบ 1 ปี โครงการบริหารจัดการศูน
ธันวาคม 3, 2563
แนะนำการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
กำหนดการสมัครคัดเลือก ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS64ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ รับสมัครผ่านระบบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 7-
พฤศจิกายน 30, 2563
พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานงานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563
เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล
พฤศจิกายน 27, 2563
คณะวิศวฯ ออกบูธแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านสื่อสารองค์กร สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE) และฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ไปร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา เพื
พฤศจิกายน 25, 2563
ผู้บริหารคณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับ รศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ อ. ดร.สุ
พฤศจิกายน 25, 2563
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย