ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ตุลาคม 2566
งานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โครงข่ายการสื่อสารไร้สายและบริการในยุคเอไอและเมตาเวิร์ส” (Wireless Communication Networks and Services in AI and Metaverse Era)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ร่วมกับศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเท
2 ตุลาคม 2566
ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิตแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เมื่อวันที่ 25-29 กันยายน 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิตแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ
2 ตุลาคม 2566
ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดกฐินสามัคคีและทอดผ้าป่าสามัคคี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ ประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดกฐินสามัคคีและทอดผ้าป่าสามัคคี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ ประจำปี 2566 . ทอดกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวล
29 กันยายน 2566
คณะวิศวฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 15 ท่าน พร้อมทั้งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศรีอินทาเนีย” เพื่อเ
28 กันยายน 2566
วิศวฯ จุฬาฯ และ บริษัท อโยเดีย จำกัด ร่วมกันพัฒนานิสิตหลักสูตร CEDT เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีดิจิทัล
เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท อโยเดีย จำกัด ในการร่วมพัฒนานิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิท
28 กันยายน 2566
ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ “When Software Architecture Met Finance and Biz” วันที่ 4 ต.ค. 66
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ . ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ “When Software Architecture Met Finance and Biz” . โดย คุณธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์ CTO บริษ
27 กันยายน 2566
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3
27 กันยายน 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดเตรียมสถานที่รับรองและรับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-18.00 น. ณ หอประชุมคณะวิศวฯ ชั้น 1 อาคาร 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเตรียมสถานที่รับรองและรับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร . วันที่ 5-7 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-18.00 น. ณ หอประชุมคณะวิศวฯ ชั้น 1 อาคาร 3 . ขอความร่วมมือ
27 กันยายน 2566
สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับคณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดงานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2566) และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2566)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 9 (พ.ศ. 256
27 กันยายน 2566
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับงานที่สร้าง โดย Generative AI และ The Future of Cybersecurity”
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ร่วมกับรายวิชาส่วนกลางคณะ 2100311 แก่นวิศวกรรม (Engineering Essentials) . ในหัวข้อเรื่อง “ทร