ข่าวประชาสัมพันธ์
มีนาคม 22, 2566
คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66” เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “ดอกจานบ้านเชียงวิช
มีนาคม 22, 2566
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ ลานเกียร์ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ ลานเกียร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ  
มีนาคม 21, 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ ร่วมกับ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “IAEA-Expert Mission on Strengthening Networks for Human Resource and Knowledge Development (HRKD)” ระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ ร่วมกับ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “IAEA-Expert Mission on Strengthening Networks for Human Resource and Knowled
มีนาคม 21, 2566
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา AREA-BCM 101 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ฉบับเบื้องต้น!
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา AREA-BCM 101 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ ฉบับเบื้องต้น! วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://us02we
มีนาคม 20, 2566
คณบดีคณะวิศวฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ Chula Systems Engineering (CUSE)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ Chula Systems Engineering (CUSE) พร้อมร่ว
มีนาคม 20, 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ โดยโครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) จัดการบรรยายพิเศษและเสวนาทางวิชาการเรื่อง “นโยบายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ โดยโครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) จัดการบรรยายพิเศษและเสวนาทางวิชาการเรื่อง “
มีนาคม 20, 2566
คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม TAF จากภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (MGA Award) จากงาน “Rapid Prototype Development (RPD) Challenge – a multi GNSS Asia programme”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม TAF จากภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (MGA Award) จากงาน “Rapid
มีนาคม 20, 2566
อาจารย์วิศวฯ รับรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นสามเสนวิทยาลัย ประจำปี 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกร
มีนาคม 17, 2566
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาฯ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และนางสงวน ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยเทคโนโล
มีนาคม 17, 2566
ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิตแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เมื่อวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิตแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้