NEWS CENTER

ข่าวประชาสัมพันธ์
มิถุนายน 25, 2561
ขอเชิญนิสิตและบุคลากรของจุฬาฯ มาเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม AUTOCAD: Fusion 360 และ การเขียนโปรแกรม R VS Python for Big Data 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตและบุคลากรของจุฬาฯ มาเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม AUTOCAD: Fusion 360 และ การเขียนโปรแกรม R VS Python for Big Data จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้วย Course
มิถุนายน 22, 2561
นิสิตวิศวฯ รับรางวัลหัวข้อพิเศษดีเด่น จากการนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรุจ ชุ่มวัฒนะ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี ผศ. ดร.เกริก ภิรมย์โสภา และ อ. ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้
มิถุนายน 20, 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ CHIBA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ CHIBA INSTITUTE OF TECHNOLOGY มีผู้ร่วมลงนาม ได้แ
มิถุนายน 19, 2561
เกร็ดความรู้ : การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร และ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในอาคาร (สำหรับผู้ใช้อาคาร)
การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร และ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในอาคาร (สำหรับผู้ใช้อาคาร) โดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มิถุนายน 19, 2561
พิธีเปิดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ RDC 2018
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ จัดโครงการ “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11” หรือ RDC 2018 โดยเมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 19, 2561
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 46 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 46 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิถุนายน 14, 2561
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “Digital Transformation towards Smart Nation”
โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “Digital Transformation towards Smart Nation” วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ระ
มิถุนายน 12, 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด มีผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ รศ. ดร.สุพจ
มิถุนายน 11, 2561
นิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ รุ่น วศ.58 (2517) มอบเงินสนับสนุนค่ายยุววิศวกรบพิธ
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ รุ่น วศ.58 (2517) ได้มอบเงินสนับสนุนค่ายยุววิศวกรบพิธ จำนวน 150,000 บาท
มิถุนายน 11, 2561
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันอานันทมหิดล เมื่อว