ข่าวประชาสัมพันธ์
กันยายน 17, 2562
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตร
กันยายน 17, 2562
คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับการมาเยือนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้ดิจิตัลเทคโนโลยี ในรูปแบบ Digital Economy Transformation และโครงการ Chula MOOC
วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโต รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์การเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสต
กันยายน 17, 2562
คณาจารย์ วิศวฯ จุฬาฯ ได้รับเชิญจาก วว. ให้เป็นวิทยากรร่วมเสวนา “บทบาท ศักยภาพ และโอกาสของ SMEs ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดงานสัมมนา “บทบาท ศักยภาพ และโอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยต่อการเปลี่ยนแปล
กันยายน 16, 2562
พิธีส่งมอบระบบประปาขนาดกลาง ให้กับหมู่บ้านโนนคำ ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต และตัวแทนนิสิตจากค่า
กันยายน 13, 2562
คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก National Cheng Kung University และคณะผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ ประเทศไต้หวัน
เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดีด้านวิรัชกิจ และคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมีและหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช ได้ให้การต
กันยายน 13, 2562
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ (ห้อง 117) ตึก 3 คณะวิศวฯ จุฬาฯ รายนามผู้เกษียณอายุราชการ 1. อ. ดร.เจิดศักศิ์
กันยายน 12, 2562
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตโครงงานทางวิศวกรรมข้ามสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 (Senior Project XD 2019)
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตโครงงานทางวิศวกรรมข้ามสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 (Senior Project XD 2019) ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 12.00 – 12.45 น. ณ ห้อง iSCALE 405 ชั้น 4 อาคารวิศวฯ 10
กันยายน 12, 2562
คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด สร้างสรรค์ ออกแบบด้าน Innovation & Enterprise Capabilities ภายใต้ความร่วมมือกับ True Lab และ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด สร้างสรรค์ ออกแบบด้าน Innovation & Enterprise Capabilities ภายใต้ความร่วมมือกับ True Lab และ Nanyang Polytechnic ประเ
กันยายน 11, 2562
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานนิทรรศการและการแสดงผลงานในหัวข้อเรื่อง “Maintenance and Resilience Asia 2019 (MRA 2019)”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม หน่วยงานและบริษัทชั้นนำ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานนิทรรศการและการแสดงผลงานในหัวข้อเรื่อง “Maintenanc
กันยายน 5, 2562
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Wireless Communication and Applications: Opportunities and Challenges for 6G and Beyond
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Wireless Communication and Applications: Opportunities and Challenges for 6G and Beyond วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง