ข่าวประชาสัมพันธ์
พฤศจิกายน 22, 2561
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ Technological University (Kyaukse), Myanmar
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ DR. Khin Htike Htike Lwin, Rector of Technological University Kyaukse ได้ร่วมล
พฤศจิกายน 22, 2561
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สิทธิบัตรกับงานวิจัย”
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สิทธิบัตรกับงานวิจัย” โดย สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 209 ชั้น
พฤศจิกายน 20, 2561
รับสมัครนิสิตเข้าร่วม Engineering Volunteer Construction Camp (EVC) ค่ายอาสาร่วมกับนักเรียนต่างชาติครั้งแรกในวิศวฯ จุฬาฯ
เปิดโอกาสให้ตัวคุณได้เจอประสบการณ์ใหม่ ๆ ในค่าย Engineering Volunteer Construction Camp (EVC) !!!😆 ค่ายอาสาร่วมกับนักเรียนต่างชาติครั้งแรกในวิศวฯ จุฬาฯ🌎 ทำอะไรบ้าง? – สอนหนังสือน
พฤศจิกายน 20, 2561
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ World Bank Thailand และ ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม “Hackathon” ภายใต้ชุดกิจกรรม “เรื่องโอโซนเรื่องของเรา”
เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ World Bank Thailand และ ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม “Hackathon” ภายใต้ชุดกิจกรรม “เรื่องโอโซนเรื่องของเรา” ณ NAPLAB กิจกร
พฤศจิกายน 20, 2561
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมไทย”
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . ภายในงานพบกับการเสวนายุทธศาสตร์ 20 ปี สิ่งแวดล้อมไทย
พฤศจิกายน 19, 2561
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม “INTANIA 102 RUN”
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม “INTANIA 102 RUN” เดิน-วิ่ง ระยะทาง 3- 5 กม. เส้นทางภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลามัยที่ดีร่วมกัน และก่อให้เกิดความ
พฤศจิกายน 19, 2561
คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรก
พฤศจิกายน 16, 2561
วิศวฯ จุฬาฯ ชวนคิด ก่อนคลิก SHARE : “กล่องโฟมใช้อย่างไรจึงปลอดภัย”
วิศวฯ จุฬาฯ ชวนคิด ก่อนคลิก SHARE : “กล่องโฟมใช้อย่างไรจึงปลอดภัย” โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คลิกอ่านบทความ
พฤศจิกายน 16, 2561
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 27 ปี แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 27 ปี แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พฤศจิกายน 13, 2561
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวฯ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์