ข่าวประชาสัมพันธ์
มีนาคม 19, 2563
กำหนดเปิด – ปิดประตูจุฬาฯ และอาคารจอดรถจุฬาฯ
ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยกำหนดเวลาเปิด – ปิดประตู จุฬาฯ และอาคารจอดรถจุฬาฯ ดังนี้ ประตูจุฬาฯ – วันจันทร์ – ศุกร์ ประตูมหาวิทยาลัยทุกประตูจะเปิดตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น.
มีนาคม 17, 2563
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรดให้ข้อมูลแนวทางการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการจัดสอบในรายวิชาของท่าน รวมทั้งกรณีที่รายวิชาประสงค์จะให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ช่วยเหลือในการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรดให้ข้อมูลแนวทางการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการจัดสอบในรายวิชาของท่าน รวมทั้งกรณีที่รายวิชาประสงค์จะให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ช่วยเหลือในการปรับการเรียน
มีนาคม 16, 2563
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิศวฯ ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิศวฯ ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 Satisfaction survey in Academic Year 2019 https://forms.gle/W5ULXBQfh61pcF
มีนาคม 12, 2563
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์
การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) Professor Aroon Sorathesn Center of Excellence in Environmental Engineering ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์            ศูนย์ความเป็นเลิศด
มีนาคม 12, 2563
EXTENDED!!! SCHOLARSHIP FROM ROCOCO CORPORATION FOR STUDYING AT IPS WASEDA, JAPAN
If you are interested in post-graduate study in information architecture, production system and integrated systems, Rococo Corporation will grant a scholarship for studying at IPS Waseda University. T
มีนาคม 5, 2563
ISE ADMISSION 2020 
ISE ADMISSION 2020 🖥❣️ 💼 Application Period March 2- 30, 2020 👉🏽Click>>https://bit.ly/2vTZYTS 👩🏻‍💻🧑🏻&
มีนาคม 4, 2563
APPLY NOW!!! SCHOLARSHIP FROM ROCOCO CORPORATION FOR STUDYING AT IPS WASEDA, JAPAN
If you are interested in post-graduate study in information architecture, production system and integrated systems, Rococo Corporation will grant a scholarship for studying at IPS Waseda University. T
มีนาคม 3, 2563
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมโครงการ Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 1 ณ ห้อง iSCALE 402 ชั้น 4 ตึกวิศวฯ
กุมภาพันธ์ 28, 2563
จุฬาฯ เปิดโครงการผลิตบัณฑิตแพทย์ 2 ปริญญา ภายในเวลา 6 ปี ป.ตรี แพทย์ – ป.โท วิศวกรรมชีวเวช
ศ. นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันแถลงข่าว จุฬาฯ เปิดโครงการผลิตบัณฑิตแพทย์ 2 ปริญญา ภายในเวลา 6 ปี
กุมภาพันธ์ 27, 2563
คณาจารย์ วิศวฯ จุฬาฯ ได้รับเชิญบรรยายในงาน Japan-Thailand Symposium on Smart Industrial Safety 2020
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี (วิชาการ) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ หัวหน้