โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ “วันอรุณ สรเทศน์ รำลึก” ครั้งที่ 26

วันที่ 22 มกราคม 2563 โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ “วันอรุณ สรเทศน์ รำลึก” ครั้งที่ 26 ณ ห้อง 201A ชั้น 2 อาคารวิศวฯ 100 ปี โดยภายในงานได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้บริบทของประเทศไทย กรณีศึกษา ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่การปฏิบัติในภาคเอกชน บริษัท พีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณสมจิตต์ นิลถนอม Sustainability Development Division Manager บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีกล่าวเปิดงาน

คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันพฤหัสที่ 16 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีด้านวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดีด้านวิรัชกิจ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย โดยการมาเยือนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านงานวิจัย

ผู้บริหารคณะวิศวฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 17 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับครูและนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จังหวัดนครพนม

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและผู้สอนหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ได้ให้การต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จังหวัดนครพนม โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และเยี่ยมชมห้องสมุด

 

 

ผู้บริหารคณะวิศวฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่อธิการบดีจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน คณะวิศวฯ จุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอุปสมบท โครงการ​อุปสมบท​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง รัชกาล​ที่​ 10

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอุปสมบท โครงการ​อุปสมบท​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง รัชกาล​ที่​ 10 จำน​วน​ 20 รูป​ ณ​ วัด​พระ​ราม​ 9​ กาญจนา​ภิเษก ในวัน​เสาร์​ที่​ 7​ มีนาคม​ 2563​ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หลังจาก​อุปสมบท​เสร็จ​ คณะ​พระ​นวก​ ออกเดินทาง​ไป​ศูนย์​ปฏิบัติ​ธรรม​เสริม​รังษี ปากช่อง​ เพื่อ​เล่าเรียน​ธรรม​ปฏิบัติ​ และ​อบรม​จิต​ต​ภาวนา​ กับ​ หลวง​ปู่​ทิวา​ อาภา​กโร​ ระหว่าง​วันที่​ 7​-22​ มีนาคม​ 2563​ กำห​นด​ 15 วัน​

สมัครบวชพระ ที่ คุณเสาวนีย์ วีระสวัสดิ์ 081-297-0434
(หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2563)

APPLY NOW!!! AGU CSE Short Term Internship Program 2020

We would like to make an announcement on “AGU CSE Short Term Internship Program 2020” organized by College of Science and Engineering of Aoyama Gakuin University. The program provides participants an opportunity to conduct hands-on research project under the guidance of a faculty member at their assigned research laboratory.

The period of the program is 8 weeks from the beginning of June, 2020. Those who complete the program will receive a certificate.

Application:

Post graduate or final-year undergraduate students are eligible to apply. Up to 16 students will be selected. The application form and detail of the program can be downloaded from the following link: https://drive.google.com/open?id=1HLqfvfw7I5sXoJQ29mbusSBnS8Ga2Ofc

Please submit your application directly at the Office of International Affairs or email to international.affairs.eng@gmail.com before Wednesday 22nd January 2020. The announcement of selected candidates will be notified within February.

Additional Info:

Selected candidates are required to purchase their air-tickets to/from Japan at their own expense and be responsible for their own daily expense. For the accommodation, AGU will provide the dormitory nearby the university campus.

For further information, please contact the Office of International Affairs, Faculty of Engineering Tel. 02-218-6360 or via e-mail: international.affairs.eng@gmail.com

บทความเรื่อง ขยะพลาสติก…เราจะทำยังไงดี? : แบน ทดแทน หรือปรับพฤติกรรม

บทความเรื่อง ขยะพลาสติก…เราจะทำยังไงดี? : แบน ทดแทน หรือปรับพฤติกรรม

โดย ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ภาวินี พงศ์พันธ์พฤทธิ์ ดร.กริชชาติ ว่องไวลิขิต และศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดฉบับ PDF

ประกาศการคัดเลือกผู้สมควรรับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานทุน แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563

ประกาศการคัดเลือกผู้สมควรรับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานทุน แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังจะจบการศึกษาและคาดว่าจะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ทุกคน ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ สามารถยื่นขอความจำนงขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563 ได้โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ กำหนดส่งเอกสารการสมัคร ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2563

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdSE8ucYabehMjZ4Z…/viewform

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีผลการศึกษาดีเยี่ยม ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันสิ้นปีปฏิทิน
4. มีความประพฤติดีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ โดยจะต้องมีเอกสารแสดงผลการตรวจสุขภาพในวันสัมภาษณ์
6. มีความตั้งใจและมีศักยภาพที่จะศึกษาวิชาการขั้นสูง
7. มีการแสดงผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันที่จะไปศึกษาต่อ (TOEFL หรือ IELTS)

https://www.eng.chula.ac.th/th/26207