NEWS CENTER

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรกฎาคม 12, 2561
คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี และ อาจารย์ ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชั
กรกฎาคม 12, 2561
คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Malaysian Institution of Aviation Technology, University of Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี อาจารย์ ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด บรรเจิ
กรกฎาคม 12, 2561
นิสิตวิศวฯ รับรางวัล Best Paper Award จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICEAST 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ Ms.Ei Ei Tun นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Best Pap
กรกฎาคม 12, 2561
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ITC-CSCC 2018 ครั้งที่ 33
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ แห่งประเทศไทย (ECTI Thailand) สมาคม IEICE จากประเทศญี่ปุ่น และ IE
กรกฎาคม 12, 2561
บทความ : คลื่นมือถือ 2300 MHz ไปรบกวนคลื่น Wifi 2400 MHz ได้อย่างไร
คลื่นมือถือ 2300 MHz ไปรบกวนคลื่น Wifi 2400 MHz ได้อย่างไร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ นาคพีระยุทธ ห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ
กรกฎาคม 10, 2561
คณะวิศวฯ เริ่มนำร่องใช้ Zero-Waste Cup แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ 100%
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (I-Canteen) จุฬาฯ ร่วมโครงการนำร่องการลดใช้พลาสติกตามนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะขยายการใช้ Zero-Waste Cup แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพย่อยสลา
กรกฎาคม 10, 2561
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 61 ปี แห่งการสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี และ อ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 61 ปี แห่งการสถาปนาคณะ
กรกฎาคม 10, 2561
คณะวิศวฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะทำงานวารสาร Engineering Journal
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะทำงานวารสาร Engineering Journal ที่ได้ร่วมแรงกันผลักดันให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Elsevier Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชั้
กรกฎาคม 10, 2561
คณะวิศวฯ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ ในงาน “2018 CDIO International Conference”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ประธานกรรมการวิศวศึกษา ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร) และศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วย
กรกฎาคม 10, 2561
นิสิตวิศวฯ รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการ “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2018” (Startup Thailand 2018)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับทีม Petch Gap Good and Friend ได้แก่ นายกวิน เสริมศักดิ์สกุล นายณัฐพล พุทธสันติธรรม นายศุภกิตติ์ เกษตรตระการ และนายธนาพล วงศ์วณิชย์โชติ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาว