ข่าวประชาสัมพันธ์
พฤษภาคม 27, 2562
พิธีเปิดค่ายฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 18
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 18 ซึ่งเป็นค่ายสอนหนังสือและสร้างแรงบันดา
พฤษภาคม 27, 2562
โครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (ILP) และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ” และเสวนา “ยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาด้านวิ่งแวดล้อม”
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Program หรือ ILP) และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬ
พฤษภาคม 23, 2562
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 86 ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 86 ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พฤษภาคม 23, 2562
คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ สวทช. จัดกิจกรรมการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดกิจกรรมการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ในระหว่า
พฤษภาคม 22, 2562
ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจร่วมงานเสวนา “ยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม”
ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจร่วมงานเสวนา “ยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม” ภายในงานมีการเปิดตัว Boot camp: Envi mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ และบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาทรัพยากรน้ำ “Water Journey” ใน
พฤษภาคม 21, 2562
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 106 ปี คณะวิศวฯ จุฬาฯ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 106 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.45 – 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ (ห้อง 117) ตึก 3 คณะวิศวฯ จุฬาฯ
พฤษภาคม 21, 2562
กิจกรรมการนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนางานประจำปี 2562
กิจกรรมการนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนางานประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึก 4 คณะวิศวฯ จุฬาฯ
พฤษภาคม 21, 2562
ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบนำเสนอ Final Project Presentation และการสอบนำเสนอ Poster พร้อมชมผลงานของนิสิต โครงงานทางวิศวกรรมข้ามสาขาวิชา (Senior Project XD)
ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบนำเสนอ Final Project Presentation และการสอบนำเสนอ Poster พร้อมชมผลงานของนิสิต โครงงานทางวิศวกรรมข้ามสาขาวิชา (Senior Project XD) ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภ
พฤษภาคม 16, 2562
คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 79 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 79 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พฤษภาคม 15, 2562
คณะวิศวฯ จัดงานแสดงความยินดีให้แก่คณาจารย์ เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแสดงความยินดีให้แก่ ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ศ. ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ ศ. ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ เนื่อง