ข่าวประชาสัมพันธ์
มีนาคม 21, 2562
SET Scholarship 2019
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้น ๆ จำน
มีนาคม 21, 2562
คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์โครงการ TAC-MI และ EISESiV จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Miki Saijo และ Asst. Prof. Dr. Takumi Ohashi จากภาควิชา Transdisciplinary Science and Engineering แห่ง Tok
มีนาคม 20, 2562
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันค้นหาสุดยอดผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบการควบคุม/ใช้งาน เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ผ่านโปรโตคอล Echonet Lite
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายอธิวัฒน์ ภูชำนิพัฒนนันท์ นางสาวทักษพร อิ่มแสงสุข และนายภูริณัฐ พลศรี นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันค้นหาส
มีนาคม 20, 2562
พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยมี รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณ
มีนาคม 19, 2562
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลจากงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล จากงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ไ
มีนาคม 13, 2562
คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Singapore Management University
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดี ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Singapore Management University โดยการมาเยือนในครั
มีนาคม 13, 2562
คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัยจาก National Research Center for Disaster-Free and Safe Ocean City, Dong-A University
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดี ผศ. ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ และคณาจารย์จากภาคว
มีนาคม 13, 2562
ขอเชิญเสนอชื่อวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2562)
เพราะการทำดีย่อมเกิดผล.. “วิศวจุฬาดีเด่น” ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2562) ได้เวียนกลับมาอีกครั้ง เพื่อมาบอกกล่าว และมอบรางวัลแก่ผู้เหมาะสม . 💡รางวัล “วิศวกรดีเด่น” คืออะไร? ราง
มีนาคม 13, 2562
ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจร่วมงาน Special Seminar & โครงการ GREAT Scholarships 2019
ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจร่วมงาน Special Seminar & โครงการ GREAT Scholarships 2019 โดยบริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 24 แห่ง ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทรวม 5 ทุน มูลค่าทุนละ
มีนาคม 8, 2562
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ’62”
โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ’62” ร่วมเจาะลึก