ข่าวประชาสัมพันธ์
กันยายน 20, 2564
ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กันยายน 17, 2564
นิสิตวิศวฯ รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ โครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชนอีกทั้งผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
ตามที่สโมสรโรตารีจตุจักร ภาค 3350 โรตารีสากล ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชนอีกทั้งผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 และได้พิจ
กันยายน 8, 2564
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิศวฯ ที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 4 “Chula Safety 2021 ชีวิตวิถีใหม่สู่ความปลอดภัยอย่างยังยืน”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 4 “Chula Safety 2021 ชีวิตวิถีใหม่สู่ความปลอดภัยอย่างยังยืน” รางวัลบุคลากรด้านความปลอดภ
กันยายน 8, 2564
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมีและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน Regional Chemical Engineering Undergraduate Conference – RCEUC 2021
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบงกช พูลเกื้อ และ นายพงษ์พันธ์ สีติภูตะ นิสิตโครงงานทางวิศวกรรมในที่ปรึกษาของ ผศ. ดร.ปารวี วาศน์อำนวย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับรางวัล Top 10 Paper
กันยายน 7, 2564
ขอแสดงความยินดีแด่ รศ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิศวกรรมโยธา
กันยายน 6, 2564
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ BCM Concept towards Public Healthcare System during the Disaster
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “BCM Concept towards Public Healthcare System during the Disaster” กำลังจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านทาง Zoom Meeting วิทยากรประกอ
กันยายน 6, 2564
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัล 3rd Winner จากการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorer 2021 Thailand
สืบเนื่องจากการจัดงาน SAP Analytics Cloud (SAC) Training with Chula Engineering เมื่อวันที่ 25, 26, และ 29 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยภารกิจบริหารและธุรการด้านวิรัชกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว
กันยายน 1, 2564
“ขยะติดเชื้อ” ภัยเงียบ…แต่ผลกระทบดัง
บทความ “ขยะติดเชื้อ” ภัยเงียบ…แต่ผลกระทบดังโดย ดร.ทักษิณา โพธิ์ใหญ่นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
สิงหาคม 31, 2564
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทคัดย่อและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ “THA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water and Climate Change Management After COVID-19”
ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ “THA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water an
สิงหาคม 26, 2564
เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จับมือ จุฬาฯ นำ “เชลล์ดอน” ร่วมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน Chula MOOC
เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จับมือ จุฬาฯนำ “เชลล์ดอน” ร่วมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน Chula MOOC 26 สิงหาคม 2564 – บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ทำพิธีลงนามบันท