ข่าวประชาสัมพันธ์
สิงหาคม 8, 2565
ผู้บริหารคณะวิศวฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารและครูวชิราวุธวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้การต้อนรับนายเกียรติคุ
สิงหาคม 8, 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Synchrotron Roadshow at Chula Engineering
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 และวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Synchrotron Roadshow at Chula Engineering ภา
สิงหาคม 3, 2565
พิธีมอบทุนมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายวีระวัฒน์ ชลายน ประธานกรรมการมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ มอบทุนมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที
สิงหาคม 2, 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งมอบและติดตั้งเครื่อง Sensor ตรวจวัดสภาพอากาศ มลภาวะและค่าฝุ่น PM 2.5 ภายใต้โครงการ Sensor for all ปีที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพานิชกุล รองคณบดี พร้อมด้วย นางสงวน ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่า
สิงหาคม 2, 2565
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดการออกแบบ MASCOT CONTEST 2022
IE Chula Mascot Contest 2022 ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1– 31 สิงหาคม 65 ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดการออกแบบ MASCOT CONTEST 2022 เงินรางวัล 15,000 บาท สำหรับ MASCOT ที่ได้รับเลือก โดยจะนำไปใช้ในงาน IE Night
สิงหาคม 2, 2565
เปิดรับสมัครคณาจารย์และนิสิตที่สนใจจัดทำโครงงานทางวิศวกรรมข้ามสาขาวิชา (Senior Project XD 2022)
เปิดรับสมัครคณาจารย์และนิสิตที่สนใจจัดทำโครงงานทางวิศวกรรมข้ามสาขาวิชา (Senior Project XD 2022).ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565รายละเอียดแต่ละโครงงานประกอบด้วย⚙️ นิสิตตั้งแต่
กรกฎาคม 25, 2565
ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย สมิทธากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฎ์ จา
กรกฎาคม 21, 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิศวฯ จุฬาฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิศวฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติ ดังนี้ ทีม CUHAR ได้รับรางวัล Runner Up จากการร่วมแข่งขันจรวดความเร็วเสียงระดับนาน
กรกฎาคม 20, 2565
วิศวฯ จุฬาฯ เดินหน้าเป็นหน่วยงานกลางประสาน 8 ธุรกิจระดับประเทศจัดตั้ง Thailand CCUS Consortium
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบของการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนซี่งเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกที่องค์การสหประชาชาติเรี
กรกฎาคม 19, 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งมอบและติดตั้งเครื่อง Sensor ตรวจวัดสภาพอากาศ มลภาวะและค่าฝุ่น PM 2.5 ภายใต้โครงการ Sensor for all ปีที่ 4 ณ จังหวัดพังงา
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวง