วารสาร “ช่างพูด”

วารสารข่าวและความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นำเสนอเนื้อหาทางด้านวิชาการ งานวิจัย เกร็ดความรู้ ผลงาน และข่าวสารต่าง ๆ ของคณะฯ นอกจากนี้ ยังตีพิมพ์ในวารสารอินทาเนีย ซึ่งเป็นวารสารรายสองเดือน จัดส่งให้กับนิสิตเก่าฯ และหน่วยต่าง ๆ


PIES วารสารช่างพูดฉบับที่ 2/2567


PIES วารสารช่างพูดฉบับที่ 1/2567


PIES วารสารช่างพูดฉบับที่ 4/2566


PIES วารสารช่างพูดฉบับที่ 3/2566


PIES วารสารช่างพูดฉบับที่ 2/2566


PIES วารสารช่างพูดฉบับที่ 1/2566


 

อ่าน PIES วารสารช่างพูด ฉบับที่ 3/2565