ชุดเสื้อควบคุมอุณหภูมิร่างกายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใส่ชุด PPE และเจ้าหน้าที่ภาคสนามปฏิบัติงานในจุดเสี่ยงที่มีสภาพอากาศร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.รุ่นที่ 9) บริษัทพลังงานบริสุทธิ์และบริษัท เจนจรัส เคม ซัพพลาย ร่วมกันจัดทำชุดเสื้อควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใส่ชุด PPE และเจ้าหน้าที่ภาคสนามปฏิบัติงานในจุดเสี่ยงที่มีสภาพอากาศร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ชุดเสื้อควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ใช้ซองบรรจุ PCM (Phase Changing Material หรือ วัสดุเปลี่ยนสถานะ) ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูง โดยเลือก PCM ที่เปลี่ยนแปลงเฟสที่ 21 องศาเซลเซียสเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะกิจนี้ PCM ที่แช่เย็นเป็นของแข็งพร้อมใช้งานจะดูดพลังงานความร้อนจากร่างกายผู้สวมชุดเพื่อเปลี่ยนสถานะของแข็งเป็นของเหลว ทำให้รู้สึกเย็นเรื่อยๆ ได้นานถึง 1.5-2 ชั่วโมง ซอง PCM สามารถนำมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ โดยการแช่แข็งเพียง 20-30 นาที กลับเป็นสถานะของแข็งพร้อมใช้งาน

ถาม: ทำไมไม่ใช้น้ำแข็งหรือเจลน้ำแข็ง?

ตอบ: เจลน้ำแข็งมักจะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเฟส (freezing/melting point) ต่ำมาก (เช่น 0 oC) เมื่อเทียบกับอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ (เฉลี่ย 37 oC) ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการใช้ลดอุณหภูมิร่างกายเป็นระยะเวลานานๆ อาจเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิร่างกายในส่วนที่สัมผัสและไม่สัมผัสเจลน้ำแข็ง และเกิด ice burn ได้ นอกจากนี้การควบแน่นของน้ำในอากาศบนเจลน้ำแข็งทำให้เสื้อผ้าของผู้ใช้งานเปียกแฉะ

วิธีใช้

  • ชุดเสื้อควบคุมอุณหภูมิร่างกาย 1 ชุด ประกอบด้วย PCM ซองเล็ก (60 กรัม) 2 ซอง สำหรับใส่กระเป๋าด้านหน้า 2 ใบ และ PCM ซองใหญ่ (80 กรัม) 3 ซอง สำหรับกระเป๋าด้านหลัง 3 ใบ
  • นำซอง PCM แช่เย็นหรือแช่แข็ง อย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง พร้อมใช้งาน

ผู้เขียนและจัดทำรูปประกอบ : ดร.ธีรนันท์ เจนจรัสสกุล
บริษัท เจนจรัส เคม ซัพพลาย จำกัด