FACULTY

กชกร จัดพล (Kotchakorn Judphol)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
ชื่อ-นามสกุล
กชกร จัดพล (Kotchakorn Judphol)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
อีเมล์
   KOTCHAKORN.J@CHULA.AC.TH
เบอร์ติดต่อ
   02-2186919
ห้องทำงาน
ชั้น ห้อง
ประวัติการศึกษา
2017
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยบูรพา