FACULTY

ศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต (Prof. Joongjai Panpranot, Ph.D.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อ-นามสกุล
ศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต (Prof. Joongjai Panpranot, Ph.D.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์
อีเมล์
   joongjai.p@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ
   0-22186869
ห้องทำงาน
อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 9 ห้อง -
ประวัติการศึกษา
2002
Ph.D. Chemical Engineering, Clemson University
1998
M.Sci. Chemical Engineering, West Virginia University
1995
B.Sci. Chemical Technology, Chulalongkorn University
สาขาที่สนใจ
  •   
    ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์
  •   
    ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน
  •   
    การสังเคราะห์วัสดุที่มีความพรุน