“น้องกระจก” หรือ ระบบสื่อสารทางไกล Telepresence ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

“น้องกระจก” หรือ Telepresence

ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 เสมือนกระจกที่แสดงภาพและเสียงบุคคลในการสื่อสารกันคุณหมอและพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารและสังเกตอาการของผู้ป่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย

“น้องกระจก” ช่วยอะไร?

– ลดอัตราการเสี่ยงติดเชื้อ จากการต้องเข้าไปในหอผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือมากเกินไป

– ลดจำนวนอุปกรณ์การแพทย์บางส่วน ในการเข้าไปให้บริการคนไข้ในแต่ละโซน จะต้องทำการเปลี่ยนชุด PPE และอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวนมาก
“น้องกระจก” จึงช่วยประหยัดทรัพยากรเหล่านี้

– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นและบ่อยขึ้น “น้องกระจก” จึงช่วยลดความกังวลของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยลง
.
การสร้างและติดตั้ง “น้องกระจก” ค่อนข้างสะดวกมากแทบจะเรียกว่าสามารถใช้งานได้ทันที ดังนั้นขณะนี้ทางทีม CU-RoboCovid จึงวางแผนในการดำเนินการส่ง “น้องกระจก” กระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ภายในช่วงเวลาเร่งด่วนเช่นนี้เพื่อทำหน้าที่ save หมอ เพื่อหมอ save เรา
.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “น้องกระจก” – ระบบสื่อสารทางไกล Telepresence
bit.ly/CU-RoboCovid_Telepresence
.
หากทางโรงพยาบาลไหนมีความประสงค์ขอรับหุ่นยนต์ไปใช้งาน สามารถติดต่อได้ทางเพจ
https://www.facebook.com/curobocovid/ หรือผ่านทาง Line: @curobocovid