โปรแกรม Matlab สำหรับจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ได้จัดซื้อโปรแกรม Matlab รวมทั้ง Simulink และ toolbox ครบทั้งชุด สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทั้งมหาวิทยาลัย  ทุกท่านสามารถติดตั้งใช้งานบนคอมพิวเตอร์ Windows, Mac, และ Linux ได้ไม่จำกัดจำนวน

สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้มาก่อน (New User)

กรุณาสร้างบัญชีผู้ใช้กับ MathWorks โดยลงทะเบียนที่

https://www.mathworks.com/mwaccount/register

โดยใช้อีเมล์ที่ลงท้ายด้วย @chula.ac.th หรือ @student.chula.ac.th เท่านั้น  ต่อจากนั้นให้เปิดกล่องเมล์ของจุฬาฯ เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมล์และสร้างรหัสผ่านตามขั้นตอน  หลังจากนั้นให้ล็อกอินด้วย

https://www.mathworks.com/login

เลือก “Associate to an additional license” และเติม Activation Key

80280-30759-39553-05640-43995

ให้ครบทั้ง 25 หลัก แล้วกด “Associate License” ก็จะสามารถเข้าไปที่<ลิงก์>นี้ (หากอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย) หรือไปที่

https://www.mathworks.com/downloads

เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งได้

สำหรับผู้ที่มีโปรแกรมติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว (Current User)

และไม่ประสงค์จะติดตั้งใหม่ สามารถเปลี่ยนมาใช้ license ของจุฬาฯ ได้โดย activate Matlab ให้ถูกต้องโดยเลือกจากเมนูของ Matlab ดังรูปข้างล่าง

 

หรือเรียกจาก command line (บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows)

C:\Program Files\MATLAB\R20XXx\bin\winYY\activate_matlab.exe

เปลี่ยน XXx ตามเวอร์ชันของ Matlab ที่ใช้อยู่และ YY เป็น 32 หรือ 64 ตามระบบ Windows ที่ใช้อยู่ หรือ

/usr/local/MATLAB/R20XXx/bin/activate_matlab.sh

สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux อย่างใดอย่างหนึ่ง

หลังจากนั้น เลือก “Activate automatically using the Internet” เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยอีเมล์ที่ลงท้ายด้วย @chula.ac.th หรือ @student.chula.ac.th เท่านั้น

กรอกข้อมูลที่จำเป็น และใส่ Activation Key

80280-30759-39553-05640-43995

ให้ครบทั้ง 25 หลัก หลังจากยืนยันความเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมล์ที่กล่องเมล์ของจุฬาฯ แล้วทำตามขั้นตอน ก็จะสามารถใช้ Matlab ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องติดตั้งหรืือดาวน์โหลดใหม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

สามารถดูได้จากเอกสารของ MathWorks ที่

https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/academia/tah-support-program/files/quickstart-tah-fss-license.pdf

หรือติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ itecc@eng.chula.ac.th เบอร์โทร 86380