CALENDAR

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สิทธิบัตรกับงานวิจัย”

12
ธันวาคม
วันและเวลา
12 ธันวาคม 2561 08:30 ถึง 12 ธันวาคม 2561 16:00
สถานที่
ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวฯ
  เพิ่มไปยัง Google Calendar

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ “สิทธิบัตรกับงานวิจัย” โดย สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวฯ

สำรองที่นั่งได้ที่ research.eng.chula.ac.th@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มภารกิจวิจัยและบริหารวิชาการ โทร. 02218-6347 0-2218-6354