ข่าวงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
พฤศจิกายน 22, 2561
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา
พฤศจิกายน 22, 2561
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9 จำนวน 1 อัตรา
พฤศจิกายน 21, 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์เครื่องกล
พฤศจิกายน 9, 2561
ประกาศรับสมัครอาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จำนวน 1 อัตรา
ตุลาคม 31, 2561
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
ตุลาคม 11, 2561
ประกาศขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
กันยายน 25, 2561
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
กันยายน 3, 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
กรกฎาคม 31, 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา
กรกฎาคม 13, 2561
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาโลหการ