ข่าวงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
กันยายน 3, 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
กรกฎาคม 31, 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา
กรกฎาคม 13, 2561
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาโลหการ
กรกฎาคม 13, 2561
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชานิวเคลียร์
กรกฎาคม 10, 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น รองผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น รองผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำน
กรกฎาคม 3, 2561
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
กรกฎาคม 3, 2561
ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
กรกฎาคม 2, 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
มิถุนายน 22, 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จำนวน 1 อัตรา
มิถุนายน 13, 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ