ข่าวงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
เมษายน 22, 2562
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มีนาคม 14, 2562
ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จำนวน 1 อัตรา
มีนาคม 6, 2562
ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
กุมภาพันธ์ 28, 2562
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มกราคม 14, 2562
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ จำนวน 1 อัตรา
มกราคม 8, 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9 จำนวน 1 อัตรา
มกราคม 7, 2562
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
ธันวาคม 26, 2561
ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา
ธันวาคม 24, 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9
ธันวาคม 12, 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์