ข่าวงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
มิถุนายน 11, 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
พฤษภาคม 31, 2564
ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
พฤษภาคม 10, 2564
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครทาง Email : hr@eng.chula.ac.thสอบถา
มีนาคม 27, 2563
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ให้ยกเลิกวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ให้ยกเลิกวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีมติให้ยกเลิกวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ วันที่ 13 เมษายน 2563 วันที่ 14 เมษายน 2563 และวันที่ 15 เมษายน 2563 และให้วันด
กุมภาพันธ์ 5, 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มกราคม 10, 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มกราคม 8, 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มกราคม 2, 2563
ขั้นตอนการลาประเภทต่างๆ ผ่านระบบบริการบุคลากรอัตโนมัติ CUERP-ESS
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้เปลี่ยนแปลงระบบ ESS เกี่ยวกับการลา รวมถึงการขอหนังสือรับรอง และข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเริ่มใช้ระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ
ธันวาคม 4, 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พฤศจิกายน 29, 2562
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3