ข่าวงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
สิงหาคม 9, 2562
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา
สิงหาคม 7, 2562
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา
สิงหาคม 7, 2562
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 2 อัตรา
กรกฎาคม 10, 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
กรกฎาคม 10, 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มิถุนายน 5, 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มิถุนายน 5, 2562
คณะวิศวฯ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนตามประกาศการกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำ
พฤษภาคม 29, 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
พฤษภาคม 7, 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิชาภาคเครื่องกล
เมษายน 22, 2562
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล