ข่าวงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตุลาคม 24, 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตุลาคม 24, 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ตุลาคม 4, 2562
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
www.recruit.hrm.chula.ac.th
กันยายน 24, 2562
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
กันยายน 19, 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กันยายน 19, 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
กันยายน 16, 2562
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
กันยายน 10, 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 2 อัตรา
สิงหาคม 30, 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE)
สิงหาคม 26, 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา