ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวฯ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนตามประกาศการกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้ประสงค์จะสมัครขอให้ส่งจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน และยื่นเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้ที่สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ตั้งแต่วันที่ 3-14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรรมนานาชาติ คณะวิศวฯ จุฬาฯ email: sasiwipa.p@chula.ac.th โทรศัพท์ 022186422-4 ต่อ 110

 

ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จำนวน 1 อัตรา