ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นิสิตเก่า นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นิสิตเก่า นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์
.
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 110 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ระหว่างวันที่ 10 – 24 มิถุนายน 2566*
ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้
ถึง 31 พฤษภาคม 2566
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
.
*สำหรับการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร
กำหนดการอุปสมบท 15 วัน (วันที่ 10-24 มิถุนายน 2566)
สำหรับผู้บวชชีพราหมณ์ กำหนดการบวชชีพราหมณ์ เนกขัมมะ 7 วัน
(วันที่ 10-16 มิถุนายน 2566)
.
ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์ฯ สามารถทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของคณะฯ และกรอกแบบฟอร์มสำหรับรับใบอนุโมทนาบัตร และที่อยู่สำหรับจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร หรือสามารถติดต่อขอบริจาคตรงได้ที่วัดปทุมวนาราม “โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชชีพราหมณ์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ” ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 630-1-00889-7

.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวิภาพรรณ ศิริทิพย์สกุล
02-218-7770 wipapan.p@chula.ac.th

 

ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์
1
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์
80kB
2
กำหนดการโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์
1MB
3
ใบสมัครสำหรับผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบท บวชพระ (15 วัน)
36kB
4
ใบสมัครสำหรับผู้ที่บรรพชา บวชเณร (15 วัน)
35kB
5
ใบสมัครสำหรับผู้ที่บวชชีพราหมณ์ (7 วัน)
35kB
6
คำขอบรรพชา อุปสมบท (ธรรมยุต) วัดปทุมวนาราม
192kB
7
ใบบริจาคโครงการพรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ (10-24 มิ.ย.66)
132kB