แนะนำรายวิชา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 2100111 ท่องโลกวิศวกรรม (Exploring Engineering World) และ 2100311 ENGINEERING ESSENTIALS  โดย คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยากรชั้นนำ

แนะนำรายวิชา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 2100111 ท่องโลกวิศวกรรม (Exploring Engineering World) และ 2100311 ENGINEERING ESSENTIALS  โดย คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยากรชั้นนำ

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร 02-218-6334

ขั้นตอนสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักเรียน) เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)

 

ขั้นตอนสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักเรียน) เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ โทรศัพท์ 022186334-5

 

 

 

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โปรดเข้าไปตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โปรดเข้าไปตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะให้ตรงตามความเปลี่ยนแปลงของการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อนำไปต่อยอดการประเมินผลจากผู้ใช้บัณฑิตต่อไป

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

กำหนดการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admissions) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561

การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admissions) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ