ข่าวงานทะเบียนวัดผล
มกราคม 4, 2564
ช่องทางการติดต่อฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่องทางการติดต่อฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ของ
เมษายน 2, 2563
ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี kanyanat.au@gmail.com งานทะเบียนและประเมินผล duangta.b@chula.ac.th หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา suwannee.k@chula.ac.th r
มีนาคม 27, 2563
Office of the Registrar Chulalongkorn University Extension of Late Course Withdrawal Period (W)
Office of the Registrar Chulalongkorn University Extension of Late Course Withdrawal Period (W) https://www.reg.chula.ac.th/news/Late_withdrawal_Covid%20270320_en.pdf
มีนาคม 27, 2563
ประกาศ สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายระยะเวลาการถอนรายวิชา (W)
ประกาศ สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายระยะเวลาการถอนรายวิชา (W) https://www.reg.chula.ac.th/news/Late_withdrawal_Covid%20270320_th.pdf
มีนาคม 25, 2563
สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ “แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของนิสิตและผู้ประสานงาน”
เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางออกนอกที่พำนักของนิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างบุคคลในช่วงวิกฤติ COVID-19 สามารถดำเนินการคำร้องต่าง ๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ใน
มีนาคม 20, 2563
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาที่ 3 (ระบบตรีภาค) และภาคฤดูร้อน (ระบบทวิภาค) ปีการศึกษา 2562
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จำนวน ๓ ฉบับ ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
มีนาคม 19, 2563
สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการขอถอนรายวิชา (W) ในระบบออนไลน์ สำหรับภาคการศึกษาปลาย 2562 (สถานการณ์ COVID-19)
สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการขอถอนรายวิชา (W) ในระบบออนไลน์ สำหรับภาคการศึกษาปลาย 2562 (สถานการณ์ COVID-19) โดยนิสิตต้องดำเนินการตามคู่มือฯ ดังนี้ https://www.reg.chula.ac.th/With
กรกฎาคม 10, 2562
แนะนำรายวิชา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 2100111 ท่องโลกวิศวกรรม (Exploring Engineering World) และ 2100311 ENGINEERING ESSENTIALS  โดย คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยากรชั้นนำ
แนะนำรายวิชา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 2100111 ท่องโลกวิศวกรรม (Exploring Engineering World) และ 2100311 ENGINEERING ESSENTIALS  โดย คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยากรชั้นนำ สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่
พฤษภาคม 8, 2562
ขั้นตอนสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักเรียน) เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)   ขั้นตอนสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักเรียน) เข้าศ
กุมภาพันธ์ 12, 2562
ขอความร่วมมือจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โปรดเข้าไปตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โปรดเข้าไปตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะให้ตรงตามความเปลี่ยนแปลงของการประกอบว