ข่าวงานทะเบียนวัดผล
กรกฎาคม 17, 2561
กำหนดการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำหนดการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
กรกฎาคม 9, 2561
กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
กรกฎาคม 9, 2561
การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admissions) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561
การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admissions) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ