ค้นหาภายในเว็บไซต์
ผลลัพธ์สำหรับ ‘ปริญญาโท’
ข่าวสาร
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ Chula Engineering Innovative Startup : 9 Workshop
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ Chula Engineering Innovative Startup : 9 Workshop ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ด้วยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสที่จะได้ขอทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วม Workshop 5 โครงการขึ้นไปจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/forms/cbGjBzdS2YmlqgbF3...
ข่าวสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท,ปริญญาเอก) รอบสาม
...ประกาศผลการสอบคัดเลือก 24 ก.ค. 58 โทร.0-2218-6781 www.grad.chula.ac.th ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครรอบสาม ตั้งแต่วันนี้ – 3 ก.ค. 58 สอบปากเปล่า (ความรู้ทั่วไประดับปริญญาตรี ปริญญาโท) และสอบสัมภาษณ์ 24 ก.ค. 58 สถานที่สอบ : แจ้งให้ทราบทางอีเมลของผู้สมัคร โทร.0-2218-6611 (คุณเสาวลักษณ์) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครรอบสาม วันนี้ – 26...
ข่าวสาร
ขอเชิญนิสิตวิศวฯ จุฬาฯ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอเชิญนิสิตวิศวฯ จุฬาฯ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบงานภายในคณะวิศวฯ ต่อไป แบบสำรวจความพึงพอใจ https://goo.gl/forms/YFzuWgw5IZAocpxJ3...
ข่าวสาร
ขอเชิญนิสิตวิศวฯ จุฬาฯ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3, 4 ปริญญาโท และปริญญาเอก สมัครขอรับทุนเพื่อไปฝึกงานในระยะสั้น กลาง หรือยาว ในโครงการ G DORM Project โดย Niigata University
ขอเชิญนิสิตวิศวฯ จุฬาฯ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3, 4 ปริญญาโท และปริญญาเอก สมัครขอรับทุนเพื่อไปฝึกงานในระยะสั้น กลาง หรือยาว ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ G DORM Project โดย Niigata University นิสิตที่สนใจ ขอให้ส่ง CV มายังฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ภายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่...
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย”: รองศาสตรจารย์ ดร. เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เริ่มปฎิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ 10 เมษายน 2533 ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2532 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 M.S. (Electrical Engineering), Stanford University, California, USA พ.ศ. 2540 Ph.D....
ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย”: ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2517 ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2512 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2514 ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2517 ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น...
ค้นหา
ข่าวสาร
คณะวิศวฯ ร่วมออกบูธแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมออกบูธแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่และกำลังจะเปิดรับสมัครในปี 2560 นี้ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น...
ข่าวสาร
คณะวิศวฯ ร่วมออกบูธแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
January 20, 2017 Written by pr คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมออกบูธแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่และกำลังจะเปิดรับสมัครในปี 2560 นี้ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น...