ค้นหาภายในเว็บไซต์
ผลลัพธ์สำหรับ ‘ภาควิชา’
สิทธิบัตร
หัวข้อผลงาน...
ข่าวสาร
นิสิตวิศวฯ ได้รับคำชมจากการฝึกงาน ณ ภาควิชา Digital Printing and Imaging Technology ในสถาบัน Institute for Print und Media Technology มหาวิทยาลัย Chemnitz University of Technology สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
September 2, 2014 Written by pr น.ส.อนันตญา ภู่สันติพงษ์ และนายธนธรรม จุลพัทธโชติ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ไปฝึกงาน ภายใต้การดูแลของ Prof. Dr. Reinhard R. Baumann ภาควิชา Digital Printing and Imaging Technology...
ภาควิชา / หน่วยงาน
ศูนย์บริการวิศวกรรม (CES)
     ...
ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นางวรวรรณ หมู่ตระกูลเจริญ
นางวรวรรณ หมู่ตระกูลเจริญ เป็นผู้อุทิศตนให้กับการทำงานในหน่วยพัสดุเป็นอย่างยิ่ง ไม่เคยย่อท้อ อุทิศตนให้กับการทำงาน และกับการร่วมกิจกรรมในคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร ต่อเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือต่างหน่วยงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำและแบ่งปันประสบการณ์การทำงานของตนเองแก่ผู้อื่น มีน้ำใจยินดีช่วยเหลือแก่บุคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่องานเป็นอย่างดี ซึ่งได้รับคำชมเชยอย่างดีเสมอมา ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยพัสดุ สังกัด หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ 15 กันยายน 2531 ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2538 ศศ.บ. (การจัดการ)...
ข่าวสาร
ถาม-ตอบ(ก่อนลงทะเบียน) รายวิชา 2104588 การจัดการภัยพิบัติและเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธ์รายวิชา 2104588 การจัดการภัยพิบัติและเทคโนโลยี (Disaster Management and Technology) Q: ใครสอนนะวิชานี้ อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสถาบันวิจัยนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น เป็นหัวหน้ารายวิชา Q: วิชานี้เหมาะกับใคร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ‘ทุกภาควิชา‘ ที่มีความสนใจ Q: เรียนแล้วได้อะไร มาลองดูกันว่าความรู้วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำไปช่วยอะไรกับการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติได้บ้าง พิเศษเทอมนี้เราจะมาลองออกแบบ สร้างสรรค์...
ข่าวสาร
ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร ภายใต้กลุ่มภารกิจแผนยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ จัดกิจกรรม “กิจกรรมพัฒนางานของคณะวิศวฯ จุฬาฯ”
ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร ภายใต้กลุ่มภารกิจแผนยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “กิจกรรมพัฒนางานของคณะวิศวฯ จุฬาฯ” ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 – พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวฯ จุฬาฯ โดย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
ข่าวสาร
ISE ฉลองครบรอบ 12 ปี ประกาศความสำเร็จ พร้อมมั่นใจเดินหน้าแนวบริหารแบบใหม่ก้าวไกลระดับมาตรฐานสากล
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ISE) จัดงานแถลงข่าว “ISE ฉลองครบรอบ 12 ปี ประกาศความสำเร็จ พร้อมมั่นใจเดินหน้าแนวบริหารแบบใหม่ก้าวไกลระดับมาตรฐานสากล” คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคว่าเป็นโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอาเซียน รวมทั้งเป็นสถาบันที่ผลิตวิศวกรระดับโลกที่มีทักษะและความรู้ที่สอดคล้องและสามารถรับมือกับความท้าทายระดับโลกและระดับประเทศ วันนี้ ขอประกาศความสำเร็จครบวาระ 12 ปี พร้อมเผยความมั่นใจที่จะเดินหน้าด้วยทิศทางการทำงานแบบใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพยกระดับการศึกษาสู่สากล และตอกย้ำความเป็นหนึ่ง รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน โดยตลอด 12...
ข่าวสาร
บริษัท Indorama เปิดรับนิสิตฝึกงานจำนวน 20 คน
บริษัท Indorama เปิดรับนิสิตฝึกงานจำนวน 20 คน เพื่อร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน นิสิตเรียนในสาขา/ภาควิชา ต่อไปนี้ (1) วิศวกรรมเคมี (2) วิศวกรรมไฟฟ้า (3) วิศวกรรมเครื่องกล (4) ปิโตรเคมี (5) พอลิเมอร์ (หรือวัสดุศาสตร์) สนใจกรอกใบสมัคร และ attitude test พร้อม Resume/CV มาที่ อ.ชลิดา คล้ายโสม (chalida.klaysom@gmail.com) ภายใน...
บริษัท Indorama เปิดรับนิสิตฝึกงานจำนวน 20 คน
บริษัท indorama เปิดรับนิสิตฝึกงานจำนวน 20 คน เพื่อร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน นิสิตเรียนในสาขา/ภาควิชา ต่อไปนี้ (1) วิศวกรรมเคมี (2) วิศวกรรมไฟฟ้า (3) วิศวกรรมเครื่องกล (4) ปิโตรเคมี (5) พอลิเมอร์ (หรือวัสดุศาสตร์) สนใจกรอกใบสมัคร และ attitude test พร้อม Resume/CV มาที่ อ.ชลิดา คล้ายโสม (chalida.klaysom@gmail.com) ภายใน...