ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 105 ปี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ และ บริษัท Mckinsey & Company Thailand จัดกิจกรรม Faculty of Engineering’s Strategic Brainstroming Workshop เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตเก่าวิศวฯ และ ทีมงาน Mckinsey ในด้านเทรนด์การศึกษา อนาคตของตลาดแรงงานในประเทศ รวมถึงร่วมกันวิเคราะห์และให้ข้อมูลในการพัฒนานิสิตและวิศวกรยุคใหม่ที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก อีกทั้งยังได้ร่วมระดมสมองเพื่อหาแนวในการพัฒนานิสิต สู่ความเป็น Life Long Intania ในยุคปัจจุบัน

โปรแกรม Matlab สำหรับจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ได้จัดซื้อโปรแกรม Matlab รวมทั้ง Simulink และ toolbox ครบทั้งชุด สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทั้งมหาวิทยาลัย  ทุกท่านสามารถติดตั้งใช้งานบนคอมพิวเตอร์ Windows, Mac, และ Linux ได้ไม่จำกัดจำนวน

สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้มาก่อน (New User)

กรุณาสร้างบัญชีผู้ใช้กับ MathWorks โดยลงทะเบียนที่

https://www.mathworks.com/mwaccount/register

โดยใช้อีเมล์ที่ลงท้ายด้วย @chula.ac.th หรือ @student.chula.ac.th เท่านั้น  ต่อจากนั้นให้เปิดกล่องเมล์ของจุฬาฯ เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมล์และสร้างรหัสผ่านตามขั้นตอน  หลังจากนั้นให้ล็อกอินด้วย

https://www.mathworks.com/login

เลือก “Associate to an additional license” และเติม Activation Key

80280-30759-39553-05640-43995

ให้ครบทั้ง 25 หลัก แล้วกด “Associate License” ก็จะสามารถเข้าไปที่<ลิงก์>นี้ (หากอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย) หรือไปที่

https://www.mathworks.com/downloads

เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งได้

สำหรับผู้ที่มีโปรแกรมติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว (Current User)

และไม่ประสงค์จะติดตั้งใหม่ สามารถเปลี่ยนมาใช้ license ของจุฬาฯ ได้โดย activate Matlab ให้ถูกต้องโดยเลือกจากเมนูของ Matlab ดังรูปข้างล่าง

 

หรือเรียกจาก command line (บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows)

C:\Program Files\MATLAB\R20XXx\bin\winYY\activate_matlab.exe

เปลี่ยน XXx ตามเวอร์ชันของ Matlab ที่ใช้อยู่และ YY เป็น 32 หรือ 64 ตามระบบ Windows ที่ใช้อยู่ หรือ

/usr/local/MATLAB/R20XXx/bin/activate_matlab.sh

สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux อย่างใดอย่างหนึ่ง

หลังจากนั้น เลือก “Activate automatically using the Internet” เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยอีเมล์ที่ลงท้ายด้วย @chula.ac.th หรือ @student.chula.ac.th เท่านั้น

กรอกข้อมูลที่จำเป็น และใส่ Activation Key

80280-30759-39553-05640-43995

ให้ครบทั้ง 25 หลัก หลังจากยืนยันความเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมล์ที่กล่องเมล์ของจุฬาฯ แล้วทำตามขั้นตอน ก็จะสามารถใช้ Matlab ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องติดตั้งหรืือดาวน์โหลดใหม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

สามารถดูได้จากเอกสารของ MathWorks ที่

https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/academia/tah-support-program/files/quickstart-tah-fss-license.pdf

หรือติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ itecc@eng.chula.ac.th เบอร์โทร 86380

Researchers from Chulalongkorn University and National Taiwan University exchange knowledge on tolling system in Thailand and Taiwan

January 23-24, 2018.  A study team from Chulalongkorn University (CU) and National Taiwan University (NTU) organized a study visit and international seminar on Tolling system in Thailand and Taiwan.

A study team led by Associate Professor Dr. Sorwait Narupiti and Professor Jason Chang undertook a cooperative research study on Tolling system. The objectives of this study project are:

  1. Present situations of toll system in Thailand and Taiwan
  2. Present new technologies in tolling
  3. Exchange knowledge through discussion on problems and experience in working on toll system and its future direction

On January 23, 2018, the study team visited Motorway Central Control Building (CCB) and observed toll operation at a Motorway toll plaza and visited Expressway Authority of Thailand toll operations.

On January 24, 2018, International Seminar on Tolling system in Thailand and Taiwan was organized at Room 213, Engineering 3 Building, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University. This seminar gave arena for toll organization officers, researchers, and participants to exchange knowledge on present tolling system and opportunity for future tolling system development.

Thanks for all participants, including officers from Motorway division, Department of Highways; Expressway Authority of Thailand; Bangkok Expressway and Metro PCL; Don Muang Tollway; research assistants and students from Chulalongkorn University and National Taiwan University.

คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Kochi ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้ให้การต้อนรับ Mr. Masahiko Isobe อธิการบดี มหาวิทยาลัย Kochi ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผูกสัมพันธไมตรีและการเริ่มต้นประสานงานในด้านการมีความร่วมมือเกี่ยวกับนิสิตแลกเปลี่ยนและการฝึกงานของทั้งสองสถาบัน

 

พิธีมอบทุนการศึกษา “คุณณัฎฐ์ธิดา เกียรติวงศ์” ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 กันยายน 2560 คุณณัฎฐ์ธิดา เกียรติวงศ์

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ให้แก่นิสิตคณะวิศวฯ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา

จำนวน 3 คน รวมทิ้งสิ้น 30,000 บาท

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สมาธิภาวนา” ทุกวันจันทร์ที่ 1 และวันจันทร์ที่ 3 ของทุกเดือน ตลอดปี 2556

February 4, 2013 Written by ITTA1

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ
ชมรมพุทธศาสน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สมาธิภาวนา”
ร่วมเฉลิมฉลอง วิศวฯจุฬา ครบ 100 ปี

ในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สมาธิภาวนา” เพื่อเป็นการฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี วิศวฯ จุฬาฯ ตลอดปีพุทธศักราช 2556 ให้แก่นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์และบุคคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเชิญแม่ชีปิยพันธุ์ นนทพันธุ์ และ แม่ชีดวงเธียร ปาลเปรม  จากศูนย์ปฏิบัติธรรมพรหมจาริณี (สยาม) ภาวนาวิปัสสนายนิก ในระบบของอานาปานสติ ท่านพระอาจารย์ทิวา อาภากโร (พระอาจารย์วิปัสสนากรรมฐานสาย หลวงปู่หลุย จันทสาโร) เป็นผู้นำในการฝึกอบรม จะเริ่มโครงการ ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ วันจันทร์ที่ 3 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น. ณ หอปฏิบัติธรรม “ธรรมวิศว์” ตึกวิศวกรรมศาสตร์หลังที่ 3 ชั้น 3 เป็นสถานที่ศึกษาฝึกอบรม และปฏิบัติสมาธิ  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2556 สิ้นสุดโครงการวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ  การปฏิบัติธรรมในกิจกรรมนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากการทำบุญแล้วแต่ศรัทธา
สำรองที่นั่งได้ที่ สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ โทร. 02-2186447
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 02-2186304, 02-2186309-10

หลักสูตร อานาปานสติ ฝ่ายวิปัสสนายานิก
วัน เวลา และสถานที่ ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน ต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2556
เวลา 16.00-19.00 น. ณ หอปฏิบงัติธรรม “ธรรมวิศว์” ชั้น 3
ตึกวิศวกรรมศาสตร์ หลังที่ 3
ระยะเวลาเริ่มต้น ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
วิทยากร แม่ชี ปิยพันธุ์ นนทพันธ์  และแม่ชีดวงเธียร ปาลเปรม
เป็นวิทยากรสอนปฏิบัติในระบบของพระอาจารย์ทิวา อาภากโร
โดยได้จัดคอร์สอบรมสมาธิ ตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ
– ธนาคารแห่งประทศไทย 2 ปี พ.ศ.2549-2551
– สายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 3 ปี พ.ศ.2552-2554
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1 ปี  พ.ศ.2550
– กระทรวงการต่างประเทศ 2 ปี พ.ศ.2552-2554
– กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ 2 ปี พ.ศ.2552-2554
– ศาลรัฐธรรมนูญฯ 10 กุมภาพันธ์ 2555
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือนละ 1 วัน ตลอดปี พ.ศ.2555
พระอาจารย์ทิวา อาภากโร อดีตนายทหารเรือออกบวชเมื่อปี 2501 ณ วัดหทุมวนาราม และ ออกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ตามพ่อแม่ ครูอาจารย์ คือ หลวงปู่หลุย จัทสาโร  เป็นพระธรรมทูต
ตั้งแต่ พ.ศ.2524 ถึง ปัจจุบัน และ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธเยฐจพล
เมืองแฟรงค์เฟิรต ประเทศเยอรมันนี (ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน google)

กลุ่ม ปตท. จับมือคณะวิศวฯ จุฬาฯ ยกระดับความร่วมมือและมอบเงินสนับสนุนโครงการ ILP สู่ความแข็งแกร่งด้านวิศวกรรมของไทย

March 29, 2013 Written by ITTA1

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม ปตท. โดย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และผู้แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท.  ประกอบด้วย  นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 6,000,000-. บาท  (หกล้านบาทถ้วน) ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  เลิศหิรัญวงศ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อสนับสนุนโครงการ Industrial Liaison Program (ILP)   พร้อมทั้งร่วมลงนามเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งโครงการฯ เพื่อยกระดับความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาทักษะศาสตร์ทางวิศวกรรม  กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะศาสตร์ทางวิศวกรรมไทยสู่ความแข็งแกร่งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน  โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ดร.ประแสง มงคลศิริ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นสักขีพยานฯ

โครงการ Industrial Liaison Program (ILP)  นี้ มุ่งเน้นผลักดันให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม   เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลและด้านวิจัยของภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ  พร้อมกับกำหนดเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม  เพื่อก้าวสู่ความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาศาสตร์ทางวิศวกรรมของไทย  ทั้งในส่วนของบริษัทสมาชิกตลอดจนการพัฒนาทักษะของเหล่าคณาจารย์และนิสิตรุ่นใหม่  ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ปัจจุบันมีบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งโครงการแล้วมากกว่า 21 บริษัท   ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าไว้ด้วยกัน  อันจะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  รวมทั้งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่งอีกด้วย

ขอแจ้งรายชื่อผู้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแจ้งรายชื่อผู้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ดังนี้

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่  ชื่อ – สกุล  ชั้นเครื่องราชฯ
1  นาย   ปณิธาน  ลักคุณะประสิทธิ์ (ศ.ดร.)  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
2  นาย   ทักษิณ  เทพชาตรี (ศ.ดร.)  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
3  นาย   บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ (ศ.ดร.)  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
4  นาย   ชาคร  จารุพิสิฐธร (รศ.)  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
5  นาย   สุธรรม  สุริยะมงคล (รศ.ดร.)  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
6  นาย   วิศณุ  ทรพย์สมพล (รศ.ดร.)  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
7  นาย   ไพศาล  สันติธรรมนนท์ (ผศ.ดร.)  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
8  นาย   เหรียญ  บุญดีสกุลโชค (ผศ.ดร.)  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
9  นาย   ชินเทพ  เพ็ญชาติ (อ.)  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
10  นาย   ไกวัล  ปวราจารย์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
11  นาย   สมชาย  เดชภิรัตนมงคล  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
12  นาย   ถนัดกิจ  เตชานุกูลชัย  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
13  นาย   วีรวัฒน์  เตชานุกูลชัย  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
14  นาง   พูลพร  แสงบางปลา  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
15  นาง   ภัทร์ภูรี  จงเฟื่องปริญญา  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
16  น.ส.  ละเอียด  โควาวิสารัช  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
17  นาย  วณิชย์  ศิริสันธนะ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
18  นาย  ณรัณ  ศิริสันธนะ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
19  นาย  พงษ์เดช  เสรีเชษฐพงษ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
20  นาย  ประพันธ์  จิราวรรณสถิตย์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
21  นาย  ธัชชัย  จิตนิยมค้า  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
22  นาย  สุพันธ์  พรสูงส่ง  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
23  นาย  ชาญ  โลหชิตานนท์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
24  นาย  ประเสริฐ  นวสิทธิโสภณ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
25  นาย  ชาญวุฒิ  ลิ้มพิชัย  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
26  นาย  สลิบ  สูงสว่าง  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
27  นาย  นพพร  วีรพร  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
28  นาย  ธนพล  ศิริธนชัย  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
29  นาย  วิรชัย  สวนศิลป์พงศ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
30  นาย  สุสรรค์  แก้วชัยรักษ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
31  นาย  วิรัตน์  อร่ามเรือง  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
32  นาย  วิเชียร  ธรรมปาโล  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
33  นาย  อำนวยศักดิ์  ทูลศิริ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
34  นาย  อภิรักษ์  วรรณสาธพ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
35  นาย  วินัย  ปราชญาพร  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
36  นาย  สุเทพ  เอื้อเชิดกุล  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
37  นาย  มนูญ  ศิริสมถะ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
38  นาย  รณรงค์  ศรีจันทรนนท์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
39  นาย  ทวีศิลป์  พัฒนกิจจำรูญ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
40  นาย  วีระ  วิทูรปัญญากิจ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
41  นาย  ทรงศักดิ์  แพเจริญ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
42  นาย  คมสัน  เสรีภาพงศ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
43  นาย  บรรพต  จำรูญโรจน์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
44  นาย  เกรียงศักดิ์  คุณานันท์ศักดิ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
45  นาย  ธิษณ  กุญชร ณ  อยุธยา  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
46  นาย  ธงชัย  พรรณสวัสดิ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
47  นาย  ธนิต  ธงทอง  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
48  นาย  สมศักดิ์  ไชยะภินันท์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
49  นาย  สุพจน์  เตชวรสินสกุล  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
50  นาง  กาญจนา  ศุภวิริยกุล  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
51  นาย  อดิศร  ดำรงค์ศรีสกุล  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
52  น.ส.  นิภาพร  รุ่งรัตนพิทักษ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
53  นาย  สุเทพ  อุ่นเมตตาจิต  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
54  นาย  ประวิทย์  ยอดวานิช  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
55  นาย  เหรียญ  เธียรชัยพงษ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
56  นาย  เจียม  เสียงสุคนธ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
57  นาย  สัมพันธ์  หงษ์จินตกุล  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
58  นาย  ชัยพร  ภู่ประเสริฐ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
59  นาย  สมศักดิ์  แสงนิภา  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
60  นาง  สมหมาย  กมลยะบุตร  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
61  นาย  ลาภทวี  เสนะวงษ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
62  นาย  กิตติ  นิธากรณ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
63  นาย  นิเวศน์  เหมวชิรวรากร  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
64  นาย  สมชาย ลิ้มชื่นใจ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
65  นาย  สุพจน์  ศิริคูณ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
66  นาย  พายัพ  พงศ์พิโรดม  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
67  นาย  วรุณ  อุ่นเจริญพรพัฒน์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
68  นาย  สมพล  เต็มสุข  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
69  นาย  วิวัฒน์  ตัณฑะพานิชกุล  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
70  นาย  วราวุธ  ศิริผล  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
71  นาย  ไพบูลย์  ศรีวารีรัตน์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
72  นาย  สุวัฒน์  เชาว์ปรีชา  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
73  นาย  มนัสวีร์  เรืองเดช  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
74  นาย  พงค์ศานติ์  อภิรติเกียรติ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
75  นาย  อุดม  ตั้งตระกูลวิวัฒน์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
76  นาง  โปรดปราน  บุณยพุกกณะ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
77  นาย  ธีรพงศ์  เตชะคุณบัณฑิต  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
78  นาย  ศรีวิกรม  ราชปรีชา  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
79  นาย  ประทีป  นิลวิเชียร  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
80  นาย  เชิดเกียรติ  มนต์เสรีนุสรณ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
81  นาย  ศุภชัย  ชุติกุศล  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
82  นาย  วิสุทธิ์  รัตนไพฑูรย์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
83  นาย  จีรศักดิ์  เล้าวงษ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
84  นาย  โชติวิทย์  ชยวัฒนางกูร  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
85  นาย  สมสมุทร  วัฒนาสันดาภรณ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
86  นาย  วิรัช  เอี่ยมสวัสดิกุล  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
87  นาย  คงศักดิ์  หล่อพงษ์พานิช  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
88  นาย  วินิจ  คงวัฒนานนท์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
89  นาย  จตุพร  ภูนุชอภัย  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
90  นาย  พิสุทธิ์  อิทธิพรภาคย์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
91  นาย  เกรียงไกร  กิตติรัตน์ตระการ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
92  นาย  ธนวัฒน์  ศรีสุขสันต์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
93  นาง  พิมพา  คณารักษ์สันติ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
94  นาย  เมธา  อังวัฒนพานิช  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
95  นาย  ตระการ  ชัยรัตน์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
96  นาย  ทวีวุฒิ  ปทุมมาศ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
97  นาย  ชัยสวัสดิ์  กิตติพรไพบูลย์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
98  นาย  วิเชียร  เจียมวิจิตรกุล  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
99  นาย  บรรจง  จิตต์แจ้ง  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
100  นาย  มกร  พงษ์ธนพฤกษ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
101  นาย  พินิจ  ฝักเจริญผล  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
102  นาย  ไพโรจน์  มหพันธ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
103  นาย  ประชา  เอกวรวงศ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
104  นาย  กิตติพงศ์  โชติชัชวาลย์กุล  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
105  นาย  เกษมสันต์  เคียงศิริ   เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
106  นาย  ไพฑูรย์  โกสียรักษ์วงศ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
107  นาย  เมธี  พรรณเชษฐ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
108  นาย  สุทธิ  เรืองรองหิรัญญา  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
109  นาย  ธีระศักดิ์  ภูปรีชากร  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
110  นาย  พินิจ  เสมอวงษ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
111  นาย   เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ (ศ.ดร.)  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
112  นาย  ชรัตน์  สว่างวรรณ์  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
113  นาย  สุรพล  ทวีเลิศนิธิ  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
114  นาย  ชวนะ  สกุลคู  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
115  นาย  ศักดิ์ชัย  ยอดวานิช  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
1  นาย  ก้อง  รุ่งสว่าง  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ง.ภ.)
2  นาย  วิวัฒน์  แสงเทียน  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
3  นาย  ขัติยา  ไกรกาญจน์  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
4  นาย  เสริมเกียรติ  สงวนเรือง  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
5  นาย  วรพงศ์  ศิริกุลชยานนท์  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
6  นาย  ชัยณรงค์  แต้ไพสิฐพงษ์  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
7  นาย  บุญชัย  โชติเรืองประเสริฐ  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
8  นาย  ปริญญา  มานัสสถิตย์  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
9  นาย  ประสิทธิ์  ประพิณมงคลการ  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
10  นาย  พีรวัธน์  เปรมชื่น  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
11  นาย  ว่าที่ร้อยเอก ปิยะพันธ์  ทยานิธิ  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
12  นาย  ธานี  พุฒิพันธุ์พฤทธิ์  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
13  นาย  ปัญญา  จรรยารุ่งโรจน์  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
14  นาย  สุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาวน์  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
15  นาย  วิวัฒน์  หล่อจีระชุณห์กุล  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
16  นาย  ธีรวิทย์  จารุวัฒน์  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
17  นาย  เกรียงศักดิ์  ศิริวิมลมาส  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
18  นาย  สุทธิพงษ์  เทพพิทักษ์  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
19  นาย  ไพรินทร์  ชูโชติถาวร  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
20  นาย  วิเทศ  เตชางาม  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
21  นาย  สมบัติ  กิจจาลักษณ์  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
22  นาย  ประเสริฐ  ภัทรมัย  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
23  นาย  วิษณุ  วิวัฒนะประเสริฐ  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
24  นาย  ชุมชัย ชุมศรี  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
25  นาย  ไพสิฐ  จรัสสินวิชัย  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
26  นาย  โกมินทร์  พิมทะโนทัย  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
27  นาย  ปราโมทย์  เกศิสำอาง  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
28  นาย  บุญสม เลิศหิรัญวงศ์  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
29  นาย  พิบูลศักดิ์  อรรถบวรพิศาล  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
30  นาง  กิมไล้  ยอดวานิช  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
31  นาย  ดิเรก  ลาวัณย์ศิริ (ศ.กิตติคุณ ดร.)  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
32  นาย  กิจชัย  ปิติวิวัฒน์  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
33  นาย  สุจิตร  ศรีภักดีวงศ์  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
34  นาย  ไชยะ  แช่มช้อย (อ.)  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (ร.ท.ภ.)
1  นาย  ศริวัฒน์  วงศ์จารุกร  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  (บ.ภ.)
2  นาย  สุทัศน์  จันทร์แสงเพ็ชร์  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  (บ.ภ.)
3  นาง  พิมพ์ใจ  เหล่าจินดา  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  (บ.ภ.)
1  นาย  สมภพ  ติงธนาธิกุล  ตติยดิเรกคุณาภรณ์  (ต.ภ.)

ขอให้ท่านมารับเครื่องราชฯ ที่ คุณเสาวณีย์ วีระสวัสดิ์ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ โทร 0-2218-6447 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2556 (ในวันและเวลาราชการ) หากพ้นกำหนดดังกล่าว ขอให้มารับในวันที่ 1 มิถุนายน 2556

กรณีที่ท่านไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ผู้แทนมารับ

ขอให้ผู้บริจาคเงินสร้างตึกวิศวฯ 100 ปี ที่ได้ยืนยันจากรึกชื่อไว้แล้ว ตรวจสอบรายชื่อครั้งสุดท้าย ก่อนการจัดทำแผ่นหินจารึกฯ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดทำแผ่นหินจารึกชื่อผู้บริจาคเงินสร้างตึกวิศวฯ 100 ปี จึงใคร่ขอให้ท่านผู้มีรายชื่อซึ่งได้ยืนยันการจารึกชื่อไว้แล้ว ดังต่อไปนี้ โปรดตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย หากมีข้อแก้ไข  โปรดแจ้งกลับมายัง นางกาญจนา  ศุภวิริยกุล หรือ น.ส.วิภาพรรณ  ปิ่นแก้ว  สำนักคณบดี ที่เบอร์  02-2186304,02-218-6308-10,02-525-7178 โทรสาร 02-253-6161 E-mail : pinkaew.w@gmail.com, kanchan.s@chula.ac.th  ก่อนวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556    หากท่านผู้มีรายชื่อไม่แจ้งกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ถือว่าผู้บริจาคยืนยันความถูกต้อง

ตรวจสอบรายชื่อ ดังไฟล์แนบนี้