กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 39,216,627.31 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
2 มี.ค. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย 2523 50,000.00
27 ก.พ. ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 2511 100,000.00
26 ก.พ. นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ 2519 36,000.00
26 ก.พ. นายวิชัย วนวิทย์ 100,000.00
26 ก.พ. ดร.สมจินต์ ศรไพศาล 2523 50,000.00
26 ก.พ. นายวีระ จันทรปานนท์ 2512 3,000.00
26 ก.พ. นายสมนึก กยาวัฒนกิจ 100,000.00
23 ก.พ. ธีรวินท์ สิงหปรีชา 1,000.00
23 ก.พ. นายศิวบุธ อัมพุช 10,000.00
23 ก.พ. คุณธณิกานต์ ศิริพูลศฤงฆ์ 2542 1,000.00
23 ก.พ. คุณวาสนา แจ่มศักดิ์ 2542 1,000.00
23 ก.พ. คุณสุดปรารถนา เตตานันท์ 2542 1,000.00
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

วีดีทัศน์จากวิศวฯ จุฬาฯ

 
 

Instagram

Gallery

chulaengineering's items Go to chulaengineering's photostream
เนื้อหาเว็บไซต์