รายนามผู้บริจาคล่าสุด
กองทุนวิศวฯ ร้อยปี แบบคงเงินต้น (Endowment Fund)
ยอดรวม 56,669,074.91 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
16 ก.ค. นายสมชัย เจริญสวรรค์ 2512 50,000.00
9 ก.ค. ดร.สุทิน เวทย์วัฒนะ 2496 10,001.79
30 มิ.ย. นายวัฒนา กาญจนตระกูล 2512 80,000.00
30 มิ.ย. นายวัฒนา กาญจนตระกูล 2512 80,000.00
30 มิ.ย. นายพีรยุทธ ชูจิรวงศ์ 2520 100,000.00
9 มิ.ย. นายสมเกียรติ มงคลสมัย 2527 1,000.00
7 พ.ค. นายปลิว มังกรกนก 2511 8,000.00
7 พ.ค. นายวิเชียร เมฆตระการ 10,000.00
22 เม.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ 2500 100,000.00
9 เม.ย. นายสัมฤทธิ์ เมฆอรุณกมล 2507 100,000.00
4 เม.ย. นายสมศักดิ์ รุ่งชวาลนนท์ 2530 22,000.00
4 เม.ย. น.ส.เพ็ญนภา เทอดไพรสันต์ 2535 5,000.00
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

วีดีทัศน์จากวิศวฯ จุฬาฯ

 
 

Instagram

Gallery

chulaengineering's items Go to chulaengineering's photostream
เนื้อหาเว็บไซต์