กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 64,405,178.64 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
20 เม.ย. ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 12,000.00
16 มี.ค. คุณเจน นำชัยศิริ 2516 200,000.00
15 มี.ค. นายกีรติ ศรีประพฤทธิ์ชัย 2541 12,000.00
8 มี.ค. นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม 2525 630,000.00
7 มี.ค. นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม 2525 630,000.00
1 มี.ค. นายวันดี บรรยงคะรัติ 2534 10,000.00
25 ก.พ. นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ 2509 10,000.00
25 ก.พ. อาจารย์ สุวิทย์ นาคพีระยุทธ 2519 50,000.00
17 ก.พ. บริษัท เซ็นเตอร์ไนน์ จำกัด 20,000.00
4 ก.พ. คุณเจนวิทย์ คราประยูร 500.00
4 ก.พ. คุณเขมทัต สุคนธสิงห์ 2510 6,500.00
1 ก.พ. คุณวิโรจน์ ตั้งธีรจรูญวงศ์ 2541 2,000.00
กิจกรรมที่จะถึง
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

Instagram

Gallery

chulaengineering's items Go to chulaengineering's photostream
เนื้อหาเว็บไซต์