กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 63,953,104.44 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
4 ก.พ. คุณเจนวิทย์ คราประยูร 500.00
4 ก.พ. คุณเขมทัต สุคนธสิงห์ 2510 6,500.00
1 ก.พ. คุณวิโรจน์ ตั้งธีรจรูญวงศ์ 2541 2,000.00
29 ม.ค. นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ 2519 146,000.00
29 ม.ค. คุณวิสันต์ กรัณฑรัตน 2519 50,000.00
27 ม.ค. นายวิเชียร เมฆตระการ 10,000.00
27 ม.ค. คุณวิชัย ศิริครรชิตถาวร 2529 20,000.00
27 ม.ค. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ 2515 100,000.00
22 ม.ค. ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ 2536 100,000.00
18 ม.ค. คุณยงยุทธ์ เพ็งเมือง 2524 100,000.00
18 ม.ค. คุณนพคุณ ตรีพรชัยศักดิ์ 2524 100,000.00
18 ม.ค. คุณสุธน เพ็ชรสุวรรณ 2524 100,000.00
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

Instagram

Gallery

chulaengineering's items Go to chulaengineering's photostream
เนื้อหาเว็บไซต์