กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 36,023,258.44 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
22 ม.ค. ดร.มล.ศุภกนก ทองใหญ่ 2525 1,000,000.00
22 ม.ค. คุณดรุณี เจริญเศรษฐศิลป์ 2527 3,000.00
22 ม.ค. นายอรุณ บูรณะนิตย์ 2523 10,000.00
22 ม.ค. ดร.ไกร สูงสว่าง 2511 10,000.00
22 ม.ค. พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริต 2511 2,000.00
22 ม.ค. นายชนะ โตวัน 2511 100,000.00
22 ม.ค. นายวิทวัส พรกุล 2511 100,000.00
21 ม.ค. นายพีระพนธ์ โสพัศสถิตย์ 2517 10,000.00
21 ม.ค. นายบุญเลี้ยง ลิมป์วนัสพงศ์ 2511 5,000.00
20 ม.ค. นายวิโรจน์ วรยศโกวิท 2526 20,000.00
20 ม.ค. คุณสุรศักดิ์ วิระยะวานิช 2511 10,000.00
20 ม.ค. นายไพบูลย์ วงษ์วันทนีย์ 2511 10,000.00
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

วีดีทัศน์จากวิศวฯ จุฬาฯ

 
 

Instagram

Gallery

chulaengineering's items Go to chulaengineering's photostream
เนื้อหาเว็บไซต์