รายนามผู้บริจาคล่าสุด
กองทุนวิศวฯ ร้อยปี แบบคงเงินต้น (Endowment Fund)
ยอดรวม 60,525,074.91 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
9 ต.ค. นายวิทูร โพธิสุวรรณชาติ 2532 10,000.00
8 ต.ค. นายวันชัย เพียรผดุงสิทธิ์ 2512 60,000.00
26 ก.ย. นายศักดิ์ดา เจริญวงศ์ 2,000.00
16 ก.ย. นางวิภา บัตรสมบูรณ์ 5,000.00
3 ก.ย. คุณวนิดา สุวรรณนาถ 2497 1,010,000.00
2 ก.ย. นายอิสระ โชติบุรการ 2509 100,000.00
29 ส.ค. ดร.นพพร-มาริสา ศิวายุธ 2517 100,000.00
27 ส.ค. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2,500,000.00
27 ส.ค. นายวิเชียร เมฆตระการ 12,000.00
26 ส.ค. นายสุรวิชญ์ เลาหนันทน์ 100,000.00
1 ส.ค. นายธีระพงศ์ วิชิรานนท์ 2521 2,000.00
28 ก.ค. นายศหทัศน์ เลี้ยงสุคนธน 2,000.00
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

วีดีทัศน์จากวิศวฯ จุฬาฯ

 
 

Instagram

Gallery

chulaengineering's items Go to chulaengineering's photostream
เนื้อหาเว็บไซต์