กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 65,305,178.64 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
11 ส.ค. นายเอกวิทย์ แซ่แต้ 2519 150,000.00
11 ส.ค. นายเชาวลิต เอกบุตร 2519 50,000.00
11 ส.ค. นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ 2519 100,000.00
10 ส.ค. บริษัท พี.เอส.พี.ทรานสปอร์ต จำกัด 50,000.00
9 ส.ค. คุณโสภณ เหล่าสุวรรณ 2519 257,000.00
9 ส.ค. บริษัท ซี.เอ็น.ดีไซน์ แอนด์ ค็อนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 50,000.00
9 ส.ค. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล 2519 120,000.00
8 ส.ค. นางสาวนารี เจียมวัฒนสุข 2519 110,000.19
8 ส.ค. นางสาวนารี เจียมวัฒนสุข 2519 110,000.19
8 ส.ค. นายสมชาย จิตตวิสุทธิวงศ์ 2519 150,000.00
3 ส.ค. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 2519 70,000.00
3 ส.ค. นายศิลปชัย วัชระ 2519 20,000.00
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

Instagram

Gallery

chulaengineering's items Go to chulaengineering's photostream
เนื้อหาเว็บไซต์