กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 53,596,182.89 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
21 พ.ค. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2,000,000.00
14 พ.ค. ดร.นพพร-มาริสา ศิวายุธ 2517 100,000.00
1 พ.ค. นายอนุเทพ เชาวนลิขิต 2519 20,000.00
28 เม.ย. นายจักรพันธุ์ จำรูญกุล 2546 5,000.87
24 เม.ย. น.ส.นฤมล ศรีสิริสวัสดิ์ 2546 2,087.00
24 เม.ย. นายศักดิ์ หลู่อารีย์สุวรรณ 2546 887.00
24 เม.ย. นายธนภัทร บัวลอย 2546 1,087.00
24 เม.ย. น.ส.อจลา ตั้งจิตรเพียร 2546 1,087.00
24 เม.ย. นายพงศ์พันธุ์ เกรียงธนวิบูลย์ 2546 1,087.00
24 เม.ย. นายวิญญู คงคาวิทูร 2546 1,087.00
22 เม.ย. นายสุรเชษฐ ศรกาญจน์ 2546 1,087.00
22 เม.ย. น.ส.นงณัฐ พานิชยานุสนธิ์ 2546 187.87
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

วีดีทัศน์จากวิศวฯ จุฬาฯ

 
 

Instagram

Gallery

chulaengineering's items Go to chulaengineering's photostream
เนื้อหาเว็บไซต์