กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 46,006,151.18 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
23 มี.ค. นายประสพ สันติวัฒนา 2504 1,000,000.00
23 มี.ค. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 2529 1,000,000.00
20 มี.ค. นายวสันต์ จันทร์สัจจา 2524 35,000.00
18 มี.ค. คุณเธียร ชูพิศาลยโรจน์ 2511 5,000.00
18 มี.ค. คุณศันสนีย์ สุภาภา 2511 5,000.00
18 มี.ค. คุณภูฐาน ปาริฉัตรานนท์ 2538 10,000.00
17 มี.ค. คุณวิรัช ชื่นมีเชาว์ 2511 10,000.00
17 มี.ค. คุณวิชัย ดุลยสถิตย์ 2511 50,000.00
12 มี.ค. น.ส.ยุวอร วิชรอาภา 2546 587.00
12 มี.ค. คุณนาคร ธุระเจน 2546 987.00
12 มี.ค. คุณกิตติพงศ์ สุนทราเดชอังกูร 2546 2,087.00
11 มี.ค. นายลินพิชญ์ กัณฑเจตน์ 987.87
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

วีดีทัศน์จากวิศวฯ จุฬาฯ

 
 

Instagram

Gallery

chulaengineering's items Go to chulaengineering's photostream
เนื้อหาเว็บไซต์