กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 54,577,182.89 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
20 ส.ค. ศ.ดร.จรวย บุญยุบล 2496 100,000.00
23 ก.ค. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 200,000.00
14 ก.ค. นายประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 2515 3,000.00
8 ก.ค. นายวิเชียร เมฆตระการ 6,000.00
2 ก.ค. คุณโสภณ เหล่าสุวรรณ 2519 107,000.00
2 ก.ค. นิสิตเก่า วศ.2519 กรุ๊ปT 2519 23,000.00
1 ก.ค. คุณเขมทัต สุคณธสิงห์ 2510 4,000.00
1 ก.ค. นายวิเชียร เมฆตระการ 6,000.00
22 มิ.ย. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 100,000.00
11 มิ.ย. นายจิระ สันติวัฒนา 2542 200,000.00
10 มิ.ย. ผศ.ดร.ก่อเกียรติ บุญชูกุศล 2511 2,000.00
9 มิ.ย. คุณสิริธร มานพจันทโรจน์ 2538 2,000.00
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

Instagram

Gallery

chulaengineering's items Go to chulaengineering's photostream
เนื้อหาเว็บไซต์