กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 66,657,678.64 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
17 ต.ค. นายวุฒิชัย สัตยพานิช 2508 300,000.00
17 ต.ค. นายวุฒิชัย สัตยพานิช 2508 300,000.00
17 ต.ค. นางมาลัย ไวคกุล 50,000.00
11 ต.ค. นายอำนวยศักดิ์ ทูลศิริ 2508 40,000.00
19 ก.ย. นายต่อศักดิ์ โชติมงคล 2518 50,000.00
16 ก.ย. นายเถกิง กาญจนะ 2516 30,000.00
7 ก.ย. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 200,000.00
6 ก.ย. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ 2510 200,000.00
1 ก.ย. นายสาธิต ยศไพบูลย์ 2519 100,000.00
31 ส.ค. คุณวิรุฬห์ศักดิ์ พูลลาภ 45,000.00
31 ส.ค. ดร.ณัฐ อธิวัทวัส 5,000.00
26 ส.ค. รศ.พูลพร แสงบางปลา 2500 505,000.00
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

เนื้อหาเว็บไซต์