รายนามผู้บริจาคล่าสุด
กองทุนวิศวฯ ร้อยปี แบบคงเงินต้น (Endowment Fund)
ยอดรวม 60,785,074.91 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
6 พ.ย. นายกมล วสะภิญโญกุล 2540 5,000.00
5 พ.ย. น.ส.สุดารัตน์ พุ่มดนตรี 10,000.00
5 พ.ย. นายนพณัฐ ลิ้มปณิชานนท์ 2554 70,000.00
30 ต.ค. นายรังสรรค์ อุดมผล 2506 200,000.00
29 ต.ค. น.ส.วรรณกร ตันติญาติยานนท์ 7,000.00
24 ต.ค. นายเมธี หงษ์น้อย 2506 100,000.00
24 ต.ค. นาย ธุรนัย รังษีเทพปฏิมา 2510 30,000.00
24 ต.ค. นายนคร สุคัณโธ 2507 10,000.00
9 ต.ค. นายวิทูร โพธิสุวรรณชาติ 2532 10,000.00
8 ต.ค. นายวันชัย เพียรผดุงสิทธิ์ 2512 60,000.00
26 ก.ย. นายศักดิ์ดา เจริญวงศ์ 2,000.00
16 ก.ย. นางวิภา บัตรสมบูรณ์ 5,000.00
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

วีดีทัศน์จากวิศวฯ จุฬาฯ

 
 

Instagram

Gallery

chulaengineering's items Go to chulaengineering's photostream
เนื้อหาเว็บไซต์