กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 54,737,282.89 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
29 ก.ย. รศ.ดร.จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ 10,000.00
29 ก.ย. นายพยุงศักดิ์ พิศาลพัฒนกุล 2526 2,000.00
29 ก.ย. คุณไพโรจน์ สถาวรวงศ์ 2512 1,000.00
29 ก.ย. คุณสิริกัญญา สิงห์คุณา 2534 1,000.00
29 ก.ย. นายประวิทย์ วีระเกียรติกิจ 2518 5,000.00
29 ก.ย. คุณปริญญาณี สุทธิบุตร 100.00
29 ก.ย. คุณสิริพร อดิเรกลาภ 2540 2,000.00
29 ก.ย. คุณสุนันท์ ทิพย์ทิพากร 2534 5,000.00
29 ก.ย. คุณวิไลลักษณ์ ศิริวงศ์รังสรร 3,000.00
21 ก.ย. คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม 2522 50,000.00
15 ก.ย. นางเพ็ญจันทร์ พิทักษ์สิทธิ์ 2521 60,000.00
15 ก.ย. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ 2508 12,000.00
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

Instagram

Gallery

chulaengineering's items Go to chulaengineering's photostream
เนื้อหาเว็บไซต์