รายนามผู้บริจาคล่าสุด
กองทุนวิศวฯ ร้อยปี แบบคงเงินต้น (Endowment Fund)
ยอดรวม 56,392,073.12 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
22 เม.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ 2500 100,000.00
9 เม.ย. นายสัมฤทธิ์ เมฆอรุณกมล 2507 100,000.00
4 เม.ย. นายสมศักดิ์ รุ่งชวาลนนท์ 2530 22,000.00
4 เม.ย. น.ส.เพ็ญนภา เทอดไพรสันต์ 2535 5,000.00
3 เม.ย. นาวาเอกวสันต์ จันทวงค์ 1,000.00
7 มี.ค. นายเอนก ตันคณิต 2505 1,000.00
7 มี.ค. นายธารา วนลาภพัฒนา 2534 5,000.00
7 มี.ค. นายประเสริฐ สราญรักษ์สกุล 2511 9,000.00
5 มี.ค. น.ส.ปานชีวา อารยะชีพปรีชา 2553 10,000.00
4 มี.ค. นายวินัย ประภากรเกียรติ 2517 20,000.00
4 มี.ค. นายสุทิน ประไพตระกูล 2526 20,000.00
21 ก.พ. นายอาภากร บุญคงชื่น 2529 100,000.00
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

วีดีทัศน์จากวิศวฯ จุฬาฯ

 
 

Instagram

Gallery

chulaengineering's items Go to chulaengineering's photostream
เนื้อหาเว็บไซต์