กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
ยอดรวม 56,059,810.89 บาท [ดูรายการทั้งหมด]
วันที่ ชื่อบัญชีผู้บริจาค รุ่น ยอดรวม
25 พ.ย. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 2519 50,000.00
25 พ.ย. นายสุทิน ประไพตระกูล 2526 40,000.26
25 พ.ย. น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 2523 20,000.00
20 พ.ย. คุณฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์ 6,000.00
17 พ.ย. น.ส.วรรณกร ตันติญาติยานนท์ 7,000.00
13 พ.ย. นายปัณฑ์ สุรินทราบูรณ์ 2526 11,000.00
11 พ.ย. นายสมชาย จิตตวิสุทธิวงศ์ 2519 100,000.00
11 พ.ย. นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ 2519 50,000.00
9 พ.ย. คุณวิทยา พฤกษไพบูลย์ 2519 100,000.00
9 พ.ย. นายกฤตนันท์ อ่วมกุล 2542 287,703.00
9 พ.ย. คุณชาตรี อัศวรัตนาภรณ์ 100,000.00
4 พ.ย. นายบวรศักดิ์ วาณิชย์กุล 2529 17,200.00
ChulaEngineering

ข่าวสารล่าสุด

Instagram

Gallery

chulaengineering's items Go to chulaengineering's photostream
เนื้อหาเว็บไซต์