ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมงาน ANSYS Campus Solutions @CU Roadshow

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมงาน ANSYS Campus Solutions @CU Roadshow

ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุม 209 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และในวันพุธที่ 9 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กรุณาติดต่อ CAD-IT โทร 02-645 3127-9 หรืออีเมล์ Tanunya@cadit.com.sg (คุณธนัญญา)

ลงทะเบียนร่วมงาน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_XJH9j5V-9BaosgWGXO-FctuK8M5c9q-Wc8rEYn8sIkp9Cw/viewform

อบรม Apple Workshop for Faculty

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรมโดยการร่วมมือกับ บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด อบรม Workshop for Faculty เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รู้จักการใช้งานของ Application รวมถึง การเขียน Application ในเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้งานเพื่อการนำไปใช้จริง สำหรับการเรียนการสอน และการทำสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการจัดอบรม

หัวข้อที่ 1
วันที่จัดอบรม วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 -16.30น.

หัวข้อเรื่อง From Zero to Hero workshop
วัตถุประสงค์: เพื่อแนะนำการเขียนโมบายแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Swift ซึ่งเป็นภาษาที่คิดค้น และพัฒนาโดย Apple และเป็นภาษาที่นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นใช้สร้าง mobile application อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งเป็น ภาษาที่ง่ายต่อการศึกษาแม้เป็นผู้เริ่มต้น

หัวข้อการอบรม:
– แนะนำแอพพลิเคชั่น Xcode และการใช้งานเบื้องต้นเพื่อการเขียนโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ iOS
– การสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นอย่างง่ายด้วยภาษา Swift ภายใน 3 ชั่วโมง โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับประสบการณ์สร้างโมบายแอพพลิเคชั่นด้วยตัวเอง
– แนะนำการแนวทางการนำภาษา Swift เข้าไปในการเรียนการสอน

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 ท่าน
ระยะเวลาการอบรม : 3 ชั่วโมง

หมายกำหนดการ

13.30 น. – 15.30 น.         เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา Swift
15.00 น. – 15.15 น.          พัก
15.15 น. – 16.30น.           ฝึกปฎิบัติการเขียน Application

สถานที่จัดอบรม
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง 309

 

หัวข้อที่ 2
วันที่จัดอบรม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00น.

หัวข้อเรื่อง Everyone Can Create และ Ibook, Pages
Everyone Can Create หลักสูตรนี้ แนะนำเครื่องมือ หลักสูตรในรูปของหนังสือดิจิตัลและเทคนิคในการใช้งาน Applications ต่างๆ บน iPad, iPhone ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานต่างๆ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ การรู้จัก, การใช้งาน Application พื้นฐาน หลักสูตร คู่มือการสอนวาดภาพ ดนตรี วิดีโอและการ ถ่ายภาพ เพื่อช่วยปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของนักเรียน และการทดลองปฏิบัติ จริงโดยใช้ตัวอย่างอ้างอิงจากการนำไปใช้งานของ iPad, iPhone
Ibook, Pages  เป็นการแนะนำเครื่องมือและเทคนิคในการใช้ MacBook และ Application ต่างๆในการ สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผ่านการจำลองสถานะการณ์ในห้องเรียน และการสร้างสื่อดิจิตัลในรูปแบบ iBook
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่สนใจการใช้ผลิตภัณฑ์ iPad, iPhone ในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. ผู้ที่สนใจการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อช่วยให้นักเรียน ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียน

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 ท่าน
ระยะเวลาการอบรม : 3 ชั่วโมง

สถานที่จัดอบรม
ห้อง 309 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่

Link

 

การอบรม MATLAB & SIMULINK

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรม MATLAB & SIMULINK เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รู้จักการใช้งานของโปรแกรม MATLAB และ โปรแกรม Simulink ในเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม MATLAB ในส่วนของ Machine Learning and Classification App พร้อมการทำ Workshop ทั้งในส่วนของ โปรแกรม Machine Learning และ การทำงาน Arduino รวมกับ MATLAB และ Simulink เพื่อการนำไปใช้จริง สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการจัดอบรม

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. (รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น) ณ ห้องประชุม 201 B ชั้น 2 ตึก 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายกำหนดการ

09.00 น. – 09.30 น.            ลงทะเบียน
09.30 น. – 10.30 น.            แนะนำโปรแกรม MATLAB
10.30 น. – 10.45 น.           พัก
10.45 น. – 11.45 น.           แนะนำโปรแกรม Machine Learning and Classification App
11.45 น. – 12.00 น.           คำถาม & คำตอบ
12.00 น. – 13.00 น.            พักทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น.            MATLAB Machine Learning Workshop
14.00 น. – 15.00 น.            แนะนำโปรแกรม Simulink
15.00 น. – 15.15 น.            พัก
15.15 น. – 16.15 น.           Arduino และ Simulink Workshop
16.15 น. – 16.30 น.            คำถาม & คำตอบ

หากท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.techsource-asia.com/th-tah-chula-introductionmatlab

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

ทาง Microsoft เปลี่ยนหน้าดาวน์โหลด Software จาก Microsoft Imagine เป็น Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Azure Dev Tools for Teaching  จากบริษัท Microsoft ให้นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และ ทักษะทางด้านวิศวกรรม

โปรแกรมที่ทาง Microsoft ให้การสนับสนุนมีดังนี้

1. Windows 10
2. Windows 8.1
3. Windows Server 2019
4. Windows Server 2016
5. Visual Studio Enterprise 2017
6. SQL Server 2016
7. Visio Professional 2019
8. Visio Professional 2016
9. Microsoft Hyper-V Server 2016
เป็นต้น

นิสิต อาจารย์ และ บุคลากรที่สนใจใช้งาน สามารถเข้าใช้งานตาม link ด้านล่างหรือถ้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิศวกรรม 3 ชั้น 2
เบอร์ติดต่อ 0-2218-6380, 85 หรือ อีเมล itecc@eng.chula.ac.th

การดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

ประชาสัมพันธ์การอบรม MATLAB & SIMULINK

ประชาสัมพันธ์การอบรม MATLAB & SIMULINK

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรม MATLAB & SIMULINK สำหรับนิสิต อาจารย์ และ บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีกำหนดการ และ หัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้

หากท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/cnhzqE ทางผู้จัดงานจะส่งรายละเอียดห้องที่จัดงานไปยังอีเมลล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หรือ ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook

โปรแกรม Matlab สำหรับจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ได้จัดซื้อโปรแกรม Matlab รวมทั้ง Simulink และ toolbox ครบทั้งชุด สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทั้งมหาวิทยาลัย  ทุกท่านสามารถติดตั้งใช้งานบนคอมพิวเตอร์ Windows, Mac, และ Linux ได้ไม่จำกัดจำนวน

สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้มาก่อน (New User)

กรุณาสร้างบัญชีผู้ใช้กับ MathWorks โดยลงทะเบียนที่

https://www.mathworks.com/mwaccount/register

โดยใช้อีเมล์ที่ลงท้ายด้วย @chula.ac.th หรือ @student.chula.ac.th เท่านั้น  ต่อจากนั้นให้เปิดกล่องเมล์ของจุฬาฯ เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมล์และสร้างรหัสผ่านตามขั้นตอน  หลังจากนั้นให้ล็อกอินด้วย

https://www.mathworks.com/login

เลือก “Associate to an additional license” และเติม Activation Key

80280-30759-39553-05640-43995

ให้ครบทั้ง 25 หลัก แล้วกด “Associate License” ก็จะสามารถเข้าไปที่<ลิงก์>นี้ (หากอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย) หรือไปที่

https://www.mathworks.com/downloads

เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งได้

สำหรับผู้ที่มีโปรแกรมติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว (Current User)

และไม่ประสงค์จะติดตั้งใหม่ สามารถเปลี่ยนมาใช้ license ของจุฬาฯ ได้โดย activate Matlab ให้ถูกต้องโดยเลือกจากเมนูของ Matlab ดังรูปข้างล่าง

 

หรือเรียกจาก command line (บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows)

C:\Program Files\MATLAB\R20XXx\bin\winYY\activate_matlab.exe

เปลี่ยน XXx ตามเวอร์ชันของ Matlab ที่ใช้อยู่และ YY เป็น 32 หรือ 64 ตามระบบ Windows ที่ใช้อยู่ หรือ

/usr/local/MATLAB/R20XXx/bin/activate_matlab.sh

สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux อย่างใดอย่างหนึ่ง

หลังจากนั้น เลือก “Activate automatically using the Internet” เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยอีเมล์ที่ลงท้ายด้วย @chula.ac.th หรือ @student.chula.ac.th เท่านั้น

กรอกข้อมูลที่จำเป็น และใส่ Activation Key

80280-30759-39553-05640-43995

ให้ครบทั้ง 25 หลัก หลังจากยืนยันความเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมล์ที่กล่องเมล์ของจุฬาฯ แล้วทำตามขั้นตอน ก็จะสามารถใช้ Matlab ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องติดตั้งหรืือดาวน์โหลดใหม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

สามารถดูได้จากเอกสารของ MathWorks ที่

https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/academia/tah-support-program/files/quickstart-tah-fss-license.pdf

หรือติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ itecc@eng.chula.ac.th เบอร์โทร 86380

บัญชีผู้ใช้ของนิสิตรหัส 60 เพื่อใช้งานในศูนย์คอมพิวเตอร์ และ Office 365 ProPlus

นิสิตรหัส 60 สามารถรับบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ในศูนย์คอมพิวเตอร์
2. เครื่องพิมพ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์
3. Office 365 ProPlus

Microsoft Office 365 Proplus

ได้ในอีเมลล์จุฬาของนิสิต (@student.chula.ac.th)

ศุนย์คอมพิวเคอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารวิศวกรรม 3 ชั้น 2

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ

ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาเครือข่าย จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการต่าง ๆ ชั่วคราว เช่น ระบบเครือข่าย, เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะฯ เป็นต้น ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบสำรองไฟ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการ ให้บริการต่าง ๆ ชั่วคราว เช่น ระบบเครือข่าย, เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะฯ เป็นต้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.