ข่าวงานสารสนเทศ
22 กันยายน 2566
บัญชีผู้ใช้งานระบบพิมพ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566
ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานเพื่อใช้งานระบบพิมพ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้นิสิตของวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว บัญชีผู้ใช้นี้ถูกส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิ
2 มิถุนายน 2566
ขอเชิญนิสิต บุคลากร และนักวิจัย ของจุฬาฯ เข้าร่วมการอบรม MATLAB & Simulink
ขอเชิญนิสิต บุคลากร และนักวิจัย ของจุฬาฯ เข้าร่วมการอบรม MATLAB & Simulink เพื่อเป็น การส่งเสริมการใช้งานโปรแกรม MATLAB ในเบื้องต้น . วันที่ 8 มิถุนายน 2566 หัวข้อ MATLAB for Statistical and Data
13 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การอบรม MATLAB & SIMULINK
ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรม MATLAB & SIMULINK เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รู้จักการใช้งานของโปรแกรม MATLAB และ โปรแกรม Simul
21 กรกฎาคม 2565
ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม“กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”.โดยวิทยากร รศ. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง(หัวหน้าโครงการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งจ
21 มกราคม 2565
ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวฯ​ ร่วมเข้าอบรมการใช้งาน​ Onedrive​
ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ​ร่วมเข้าอบรมการใช้งาน​ Onedrive​ Share and work togetherwith OneDrive เรียนรู้การเริ่มใช้งาน OneDrive วิธีการสร้างและจัดเก็บข้อมูลร่วมกันผ่าน Office app การแชร์ข้อมูลให้ทั้
2 กรกฎาคม 2564
ACCELERATING LEARNING AND RESEARCH
Chulalongkorn University now offers a Campus-Wide License that providesunlimited use of MATLAB and Simulink to all students, faculty, staff, and researchers, on and off campus, on any device. https://
2 กรกฎาคม 2564
Live Webinar for Chulalongkorn University – ThingSpeak for IoT Applications using MATLAB and Simulink
This webinar series is designed to bring together the Internet of Things (IoT) and ThingSpeak analytics platform service that allows you to aggregate, visualize, and analyse live data streams in the c
11 มิถุนายน 2564
บริการ OneDrive สำหรับบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ
บริการ OneDrive สำหรับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สามารถค้นหาบัญชีผู้ใช้งานและรหัสเข้าใช้งาน (@eng.chula.ac.th)ได้ที่อีเมลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยค้นหาคำว่า iteccเข้าใช้งานได
19 กันยายน 2562
ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมงาน ANSYS Campus Solutions @CU Roadshow
ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมงาน ANSYS Campus Solutions @CU Roadshow ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 209 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล
19 กรกฎาคม 2562
อบรม Apple Workshop for Faculty
ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรมโดยการร่วมมือกับ บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด อบรม Workshop for Faculty เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของจุฬาลงก