ข่าวงานสารสนเทศ
มิถุนายน 11, 2564
บริการ OneDrive สำหรับบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ
บริการ OneDrive สำหรับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สามารถค้นหาบัญชีผู้ใช้งานและรหัสเข้าใช้งาน (@eng.chula.ac.th)ได้ที่อีเมลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยค้นหาคำว่า iteccเข้าใช้งานได
กันยายน 19, 2562
ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมงาน ANSYS Campus Solutions @CU Roadshow
ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมงาน ANSYS Campus Solutions @CU Roadshow ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 209 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล
กรกฎาคม 19, 2562
อบรม Apple Workshop for Faculty
ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรมโดยการร่วมมือกับ บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด อบรม Workshop for Faculty เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของจุฬาลงก
มิถุนายน 6, 2562
การอบรม MATLAB & SIMULINK
ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรม MATLAB & SIMULINK เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รู้จักการใช้งานของโปรแกรม MATLAB และ โปรแกรม Simul
มีนาคม 19, 2562
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching ทาง Microsoft เปลี่ยนหน้าดาวน์โหลด Software จาก Microsoft Imagine เป็น Microsoft Azure Dev Tools for Teaching คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สิทธิ์กา
มิถุนายน 22, 2561
ประชาสัมพันธ์การอบรม MATLAB & SIMULINK
ประชาสัมพันธ์การอบรม MATLAB & SIMULINK ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรม MATLAB & SIMULINK สำหรับนิสิต อาจารย์ และ บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีกำหนดการ และ หัวข้อการอบรมดังต่อไป
มีนาคม 23, 2561
โปรแกรม Matlab สำหรับจุฬาฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ได้จัดซื้อโปรแกรม Matlab รวมทั้ง Simulink และ toolbox ครบท
กันยายน 7, 2560
บัญชีผู้ใช้ของนิสิตรหัส 60 เพื่อใช้งานในศูนย์คอมพิวเตอร์ และ Office 365 ProPlus
นิสิตรหัส 60 สามารถรับบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ในศูนย์คอมพิวเตอร์ 2. เครื่องพิมพ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ 3. Office 365 ProPlus Microsoft Office 365 Proplus ได้ในอีเมลล์จุฬาของนิสิต (@stude
มิถุนายน 13, 2560
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ
ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาเครือข่าย จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการต่าง ๆ ชั่วคราว เช่น ระบบเครือข่าย, เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะฯ เป็นต้น ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา
พฤษภาคม 11, 2560
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบสำรองไฟ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการ ให้บริการต่าง ๆ ชั่วคราว เช่น ระบบเครือข่าย, เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะฯ เป็นต้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.