ข่าวเด่น
กองทุนนวัตกรรม
ยอดรวม 117,796,140 บาท
11,000
บาท
ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ
ว.ศ. 2529
กองทุนวิศวฯ 100 ปี
ยอดรวม 66,075,236 บาท
20,000
บาท
นายวัฒนา กาญจนตระกูล
ว.ศ. 2512