ข่าวเด่น
กองทุนนวัตกรรม
ยอดรวม 142,774,064 บาท
119,631
บาท
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองทุนวิศวฯ 100 ปี
ยอดรวม 66,200,236 บาท
5,000
บาท
นายนคร สุคัณโธ
ว.ศ. 2507