กองทุนนวัตกรรม
ยอดรวม 83,317,036 บาท
5,000
บาท
นายธีรยุทธ ศักดิ์วิลาสตระกูล
ว.ศ. 2529
กองทุนวิศวฯ 100 ปี
ยอดรวม 65,325,236 บาท
50,000
บาท
นายเอกชัย รัตนชัยวงศ์
ว.ศ. 2513