ข่าวเด่น
กองทุนนวัตกรรม
ยอดรวม 122,690,640 บาท
54,000
บาท
นายธวัชชัย ไวยนิยา
ว.ศ. 2517
กองทุนวิศวฯ 100 ปี
ยอดรวม 66,075,236 บาท
20,000
บาท
นายวัฒนา กาญจนตระกูล
ว.ศ. 2512