ข่าวเด่น
กองทุนนวัตกรรม
ยอดรวม 115,731,140 บาท
200,000
บาท
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ว.ศ. 2522
กองทุนวิศวฯ 100 ปี
ยอดรวม 66,055,236 บาท
50,000
บาท
นายธีรวุฒิ อารัณยอังกูร
ว.ศ. 2513