ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 110 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบว
มิถุนายน 9, 2566
กองทุนนวัตกรรม
ยอดรวม 149,317,064 บาท
100,000
บาท
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
กองทุนวิศวฯ 100 ปี
ยอดรวม 66,200,236 บาท
5,000
บาท
นายนคร สุคัณโธ
ว.ศ. 2507