กองทุนนวัตกรรม
ยอดรวม 137,400,540 บาท
800
บาท
น.ส.ปองบุญ เด่นไพศาล
ว.ศ. 2541
กองทุนวิศวฯ 100 ปี
ยอดรวม 66,200,236 บาท
5,000
บาท
นายนคร สุคัณโธ
ว.ศ. 2507