ข่าวงานสารสนเทศ
กันยายน 7, 2560
บัญชีผู้ใช้ของนิสิตรหัส 60 เพื่อใช้งานในศูนย์คอมพิวเตอร์ และ Office 365 ProPlus
นิสิตรหัส 60 สามารถรับบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ในศูนย์คอมพิวเตอร์ 2. เครื่องพิมพ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ 3. Office 365 ProPlus Microsoft Office 365 Proplus ได้ในอีเมลล์จุฬาของนิสิต (@stude
มิถุนายน 13, 2560
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ
ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาเครือข่าย จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการต่าง ๆ ชั่วคราว เช่น ระบบเครือข่าย, เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะฯ เป็นต้น ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา
พฤษภาคม 11, 2560
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบสำรองไฟ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการ ให้บริการต่าง ๆ ชั่วคราว เช่น ระบบเครือข่าย, เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะฯ เป็นต้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.